Go to abstract

Samenvatting

In dit rapport wordt de luchtkwaliteit en de belasting van bodem en oppervlaktewater door atmosferische depostitie in 1997 beschreven. Deze beschrijving is tot stand gekomen op basis van metingen in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, aanvullende meetgegevens van provinciale en regionale instanties, modelberekeningen en een combinatie van deze. Het belangrijkste deel van dit jaaroverzicht is de figuren- en kaartenatlas. In 1997 blijke er wederom op landelijke schaal normoverschijdingen plaats te hebben gevonden voor ozon- en fijn stof-concentraties en potentieel zuur-depositie. Op lokale schaal werden ook normen voor industrie- en verkeersgerelateerde stoffen als NO2, zwarte rook, BaP en benzeen overschreden.

Abstract

This annual survey (Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 1997) contains a report on the state of air quality and atmospheric deposition in the Netherlands in 1997, based on published data, measurements and model calculations. The survey is presented in accordance with the policy themes. In a special chapter attention is also paid to troposferic ozone. This report consists a 'picturebook' (maps en figures with a short written explanation) and appendixes with data-information about monitoring sites and exceedance of air quality guidelines. Attention is paid to the enhanced greenhouse effect, stratospheric ozone layer breakdown, acidification, eutrophication and dispersion. The report includes a dutch and english summary with an overview of the most important results and conclusions.

Overig

Grootte
0MB