Go to abstract

Samenvatting

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aan de zorgportal kiesBeter.nl. Deze publieke portal verschaft burgers inzicht in de keuzes die ze kunnen maken in de zorg en biedt ze hiertoe relevante informatie. Vandaar de slogan "kiesBeter.nl wijst u de weg in de zorg". Dit rapport bespreekt de resultaten die zijn behaald in de eerste helft van 2006. In de eerste helft van 2006 bezochten ruim een miljoen mensen de site. De naamsbekendheid van kiesBeter.nl is in juni negen procent. De bezoekers zijn erg tevreden over de kwaliteit van de site en de informatie. Er zijn meer teugkerende bezoekers en meer bezoekers die kiesBeter.nl in hun favorieten hebben gezet. De bezoekerspopulatie vormt een doorsnede van de Nederlandse bevolking.

Abstract

On behalf of the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport, the National Institute for Public Health and the Environment manages the Internet health and healthcare portal kiesBeter.nl (Make better choices). This portal provides citizens with information they need to make personal decisions in healthcare. This report discusses the results obtained during the first half of 2006. In the first half of 2006 over a million people paid a visit to the website. In June 2006, nine percent was aware of kiesBeter.nl. Visitors are pleased with the site itself and the quality of information on the site. More visitors return to the site regularly and have put the site with their favorites. Site visitors constitute a balanced sample of the Dutch population.

Overig

Grootte
110KB