Go to abstract

Samenvatting

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft landen opgeroepen om de overdracht en sterfte door Hepatitis B en Hepatitis C terug te dringen. Jaarlijks overlijden in Nederland 450-500 mensen aan de gevolgen van een infectie met hepatitis B of C. Er zijn naar schatting 40.000 personen drager van het hepatitis B-virus en 28.000 personen zijn chronisch geïnfecteerd met het hepatitis C-virus. Hoeveel personen in totaal ooit zijn gediagnosticeerd met hepatitis B en C is onbekend. Preventiemaatregelen die in Nederland al genomen worden, zijn bijvoorbeeld de selectie van bloeddonoren en screening van donorbloed en Hepatitis B-vaccinatie van gedragsgebonden risicogroepen en sinds 2011 in het rijksvaccinatieprogramma. Toch is er nog veel ruimte voor verbetering, want het lukt momenteel nog niet om de ziektelast en sterfte verder terug te dringen. Daarom hebben partijen die betrokken zijn bij de behandeling en bestrijding van hepatitis (o.a. specialisten, GGD-artsen en huisartsen) samen een plan opgesteld dat beschrijft wat de knelpunten van de hepatitisbestrijding in Nederland zijn en wat mogelijke verbeteringen zijn. Dit Nationaal hepatitisplan heeft tot doel verdere verspreiding te voorkomen en de ziektelast en sterfte te verminderen. Dat kan door geïnfecteerden op tijd op te sporen en goede en snelle behandeling te bieden. Het plan focust op 5 pijlers: bewustwording en vaccinatie, opsporen van geïnfecteerden, diagnostiek en behandeling, verbeterde organisatie van de hepatitiszorg en een beter surveillancesysteem waarbij er wordt gepleit voor één landelijk registratiesysteem en een kennisagenda om de hepatitiszorg in Nederland te optimaliseren. Hepatitis is een ontsteking van de lever. Er bestaan verschillende soorten virale hepatitis, waaronder het hepatitis B-virus en hepatitis C-virus. Overdracht van hepatitis B kan plaatsvinden van moeder op kind bij de geboorte, door seksueel contact of door contact met bloed. Hepatitis C wordt vooral via bloed overgedragen.

Abstract

The World Health Organisation (WHO) stated that all countries should develop a national strategy in order to stop further transmission and reduce the mortality rate of viral hepatitis. In the Netherlands, much is accomplished in the prevention and control of hepatitis B (HBV) and -C virus (HCV) like selection of donors and screening of donorblood, and free HBV-vaccination for behavioural risk groups and since 2011 universal vaccination. However, it is estimated that annually still 500 people die of HBV and HCV, and 40000 people are HBV carriers and 28000 people are chronically infected with HCV. Relevant professionals currently do not succeed to reduce the morbidity and mortality rates in the Netherlands.

In order to tackle the problems concerning HBV and HCV control in the Netherlands, a multidisciplinary commission representing all relevant stakeholders involved in research, treatment, prevention and control of hepatitis have set up a national plan. The scope of the National plan is to enhance initiatives regarding hepatitis control according to five themes: awareness and vaccination, identification, diagnostics and offer adequate treatment, improved organization of the chain of care and improved surveillance and monitoring of HBV and HCV in order to gain insight in the cascade of care.

Hepatitis is an infection of the liver. There are several types of hepatitis of which among hepatitis B and -C. Transmission routes of HBV are mother to child transmission, sexual contact of by blood contact. HCV is mainly transmitted by blood contact.

Overig

Grootte
530KB