Measuring and sampling methods for radioactive materials

Measuring and sampling methods for radioactive materials

Go to abstract

Samenvatting

Bij sommige handelingen kunnen materialen overblijven die licht radioactief zijn, bijvoorbeeld bij industriƫle processen of na behandelingen in ziekenhuizen. Het is dan belangrijk om te weten of de materialen als radioactief afval moeten worden afgevoerd of mogen worden hergebruikt. Daarom moet met metingen worden bepaald of de radioactiviteit niet te hoog is. Soms is het niet mogelijk om het hele materiaal te meten, bijvoorbeeld bij grote voorwerpen, of een grote berg puin. Dan worden daar monsters van genomen.

Het RIVM heeft op een rij gezet met welke methode radioactiviteit in materialen kan worden bemonsterd en gemeten. Er staan namelijk geen duidelijke voorschriften voor meten en bemonsteren in de Nederlandse wet- en regelgeving over stralingsbescherming. Ook geldt er sinds 2018 nieuwe, strengere, regelgeving voor radioactiviteit in materialen. Het RIVM heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Het RIVM heeft elke methode om radioactief afval te meten of te bemonsteren beschreven en kort samengevat. Daarnaast heeft het een stappenplan gemaakt. Hierin staat waar bij de metingen rekening mee moet worden gehouden om het afval te kunnen vrijgeven voor hergebruik. Ondernemers kunnen het overzicht en het stappenplan gebruiken om hun afval goed te verwerken. Ten slotte blijkt uit het overzicht voor welke situaties nog geen geschikte methode bestaat.

Door de strengere wetgeving is vaker andere, meestal dure, laboratoriumapparatuur nodig die lagere hoeveelheden radioactiviteit kan meten. Verder kan het lastig zijn om de radioactiviteit te meten. Bijvoorbeeld als het afval bestaat uit verschillende soorten materialen. Of als de concentraties zo laag zijn dat ze dicht bij het toegestane hoeveelheid liggen.

Abstract

Residual materials generated during various processes, such as industrial manufacturing or hospital treatments, can be slightly radioactive. These materials must be assessed to see whether they may be recycled or have to be disposed of as radioactive waste. Measurements are therefore performed to determine their levels of radioactivity. It is not always possible to measure all the material involved, as big objects or large piles of rubble may be involved. In such cases, samples are taken.

RIVM has listed the methods that can be used to sample and measure the radioactivity in materials. This was necessary because there are no clear instructions about sampling or measuring in the Dutch legislation or regulations on radiation protection and because new, stricter regulations on radioactivity in materials went into force in 2018. RIVM was commissioned by the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) to carry out this research.

RIVM has described and summarised in brief each method available for measuring or sampling radioactive waste. It has also drawn up a step-by-step plan, including points that must be taken into account when performing measurements, to be able to release the waste for recycling. Entrepreneurs can use the list and step-by-step plan to process their waste properly. Finally, the list also shows the situations for which there are still no suitable methods.

As a result of the stricter legislation, different, usually expensive, laboratory equipment, which can measure lower levels of radioactivity, is often needed. It can, furthermore, be difficult to measure the radioactivity concerned, for example if the waste comprises different kinds of materials or if the amounts of radioactivity are so low that they are close to the accepted levels.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
948 kb