Environmental Health Complaints reported to the Municipal Health Authorities : Years 2017-2018

Environmental Health Complaints reported to the Municipal Health Authorities : Years 2017-2018

Go to abstract

Samenvatting

Als het om milieu en gezondheid gaat nemen mensen vooral contact op met de GGD vanwege klachten over het binnenmilieu (60 procent). De meeste meldingen komen van bewoners van huurwoningen. Volgens hen zijn vooral schimmels, plaagdieren en vocht de oorzaak van hun klachten over het binnenmilieu. Dit blijkt uit een analyse door het RIVM van de ruim zeven duizend meldingen die de GGD'en in Nederland in 2017 en 2018 hebben geregistreerd. De meeste meldingen (een derde) gaan over bezorgdheid: mensen maken zich zorgen over zaken die schadelijk kunnen zijn voor hun gezondheid. Dat kan zowel in huis zijn als in de omgeving. Ze zijn vooral bezorgd over de gevolgen van asbest en schimmels. Op de tweede en derde plaats van de meldingen staan klachten aan de luchtwegen (20 procent) en hinder (16 procent), zoals geur- en geluidhinder. De meldingen in 2017 en 2018 komen overeen met de meldingen in de afgelopen tien jaar. Wel is het aantal meldingen over (laagfrequent) geluid en houtrook bij de GGD gestegen.

Abstract

The RIVM has analysed the data of over seven thousand environmental health enquiries registered by the Dutch municipal health authorities (GGDs) in 2017 and 2018. As in previous years, the issue that led to the most environmental health complaints reported by the public was the indoor environment (60%), particularly that of rented accommodation. Most complaints about the indoor environment pertain to mould, vermin and dampness.

One third of the enquiries were related to concerns that conditions in the indoor or outdoor environment could lead to health effects. These concerns particularly applied to the health effects associated with asbestos and mould. Respiratory complaints (20 percent) and annoyance (16 percent) due to, for example, odour or noise pollution were the second and third most mentioned health complaints, respectively.

The complaints registered in 2017 and 2018 do not differ substantially, either in number, type or percentage of total complaints, from the results of the previous ten years. Noteworthy is an increase in the number of enquiries about (low frequency) noise and smoke from wood burning.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1270 kb