Environmental Health Complaints reported to the Municipal Health Authorities. Years 2021-2022

Environmental Health Complaints reported to the Municipal Health Authorities. Years 2021-2022

Go to abstract

Samenvatting

Wat de leefomgeving betreft nemen mensen vooral contact op met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) als zij klachten hebben over het milieu in huis of andere gebouwen. Ongeveer 60 procent van het totaal aantal meldingen gaat daarover. De meeste meldingen komen van bewoners van huurwoningen. Volgens hen zijn vooral schimmels, vocht en plaagdieren de reden van hun gezondheidsklachten.

Klachten over het milieu buiten (25 procent) gaan het meest over houtrook, geluid en magneetvelden van bijvoorbeeld hoogspanningslijnen. Dit blijkt uit een analyse door het RIVM van de ruim vijfduizend meldingen die de GGD’en in Nederland in 2021 en 2022 hebben geregistreerd.

De meeste meldingen (ongeveer 30 procent) gaan over bezorgdheid: mensen maken zich zorgen over zaken die schadelijk kunnen zijn voor hun gezondheid. Dat kan zowel in huis zijn als in de omgeving daarvan. Ze zijn vooral bezorgd over de gevolgen van schimmels en asbest. Op de tweede en derde plaats van de meldingen staan klachten aan de luchtwegen (20 procent) en hinder (16 procent), zoals geur- en geluidhinder.

De aard van de meldingen in 2021 en 2022 zijn voor een groot deel hetzelfde als de meldingen in de afgelopen tien jaar. Wel zijn er minder meldingen geregistreerd dan de jaren ervoor. Het is niet goed aan te geven waarom dat zo is. De coronapandemie zou een verklaring kunnen zijn. Het kan ook komen doordat de GGD’en samen steeds meer informatie op de website ‘GGD Leefomgeving’ geven.

Abstract

The RIVM has analysed the data of over five thousand environmental health enquiries registered by the Dutch municipal health authorities (GGDs) in 2021 and 2022. As in previous years, the issue that led to the most environmental health complaints reported by the public was the indoor environment (60%), particularly that of rented accommodation. Most complaints about the indoor environment pertain to mould, dampness and vermin.

One third of the enquiries were related to concerns that conditions in the indoor or outdoor environment could lead to health effects. These concerns particularly applied to the health effects associated with mould and asbestos. Respiratory complaints (20 percent) and annoyance (16 percent) due to, for example, odour or noise pollution were the second and third most mentioned health complaints, respectively.

The complaints registered in 2021 and 2022 do not differ substantially, in type or percentage of total complaints, from the results of the previous ten years. However, the number of registered enquiries decreased. The corona pandemic could have played a role, along with the increasing amount of information about the living environment provided by the GGDs on their joint website (ggdleefomgeving.nl).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
872 kb