Meta-analysis of epidemiological studies into the relationship between occupational exposure to chromium (VI) and cancers of the oral cavity, small intestine, pancreas, prostate and bladder

Meta-analysis of epidemiological studies into the relationship between occupational exposure to chromium (VI) and cancers of the oral cavity, small intestine, pancreas, prostate and bladder

Go to abstract

Samenvatting

Chroom-6 is een kankerverwekkende stof. Uit eerder onderzoek bleek dat er voldoende of beperkt bewijs is dat deze stof kanker in longen, neus, maag en strottenhoofd kan veroorzaken als mensen tijdens hun werk aan deze stof blootstaan. Voor vijf andere vormen van kanker was het beeld van een verband niet zo duidelijk. Het gaat om kanker van de mondholte, de dunne darm, de alvleesklier (pancreas), de prostaat en de urineblaas. Uitgebreid onderzoek van het RIVM laat nu zien dat er voor deze vijf vormen van kanker geen duidelijk verband is met blootstelling aan chroom-6 op het werk. Dit betekent dat er geen sprake is van voldoende of beperkt wetenschappelijk bewijs dat chroom-6 deze vormen van kanker kan veroorzaken bij mensen.

Het RIVM heeft voor dit onderzoek alle nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken bij mensen verzameld over de vijf vormen van kanker en blootstelling aan chroom-6 op het werk. Hierbij is gekeken naar veel verschillende manieren waarop met chroom-6 is gewerkt. De nadruk lag hierbij op lassen, leerlooien, productie en gebruik van cement, en verchromen. Uit een groot aantal publicaties zijn 29 studies van goede kwaliteit geselecteerd en geanalyseerd. Dit is nog niet eerder zo uitgebreid gedaan.

De resultaten voor kanker van de mondholte en van de dunne darm geven niet voldoende aanwijzingen voor een verband met een blootstelling aan chroom-6 op het werk. De resultaten voor kanker van de pancreas, prostaat en blaas bevestigen eerdere conclusies van internationale instanties. Daaruit bleek al dat enkele studies aanwijzingen vonden dat mensen deze drie vormen van kanker kunnen krijgen door blootstelling aan chroom-6 op het werk, maar alle studies tezamen lieten geen duidelijk verband zien.

Abstract

Chromium (VI) is a carcinogen. Previous studies have found sufficient or limited evidence that this substance may cause cancers of the lungs, nose, stomach and larynx when people are exposed to it in the course of their jobs. Such a clear relationship was not demonstrated for five other forms of cancer. The cancers in question affect the oral cavity, small intestine, pancreas, prostate and bladder. Extensive research conducted by RIVM has now shown that these five types of cancer have no clear link to occupational exposure to chromium (VI). This means there is neither sufficient nor limited scientific evidence to conclude that chromium (VI) can cause these types of cancer in humans.

For this study, RIVM collected all national and international scientific research on human subjects involving the five aforementioned types of cancer and occupational exposure to chromium (VI). Although the research examined many different ways of working with chromium (VI), it focused on welding, tanning, manufacturing and using cement, and chrome-plating. From among a large number of existing publications, 29 high-quality studies were selected and analysed. This study is the most
extensive of its kind ever conducted.

The results in connection with cancers of the oral cavity and the small intestine did not provide enough evidence of a link with exposure to chromium (VI) at work. The findings for pancreatic, prostate and bladder cancers confirmed earlier conclusions by international bodies. While a handful of studies have found indications that people who are exposed to chromium (VI) at work may to develop the latter three types of cancer, the total volume of existing research does not reveal a clear connection.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1139 kb