Samenvatting

De Agenda Natuurinclusief richt zich op de transitie naar een natuurinclusieve samenleving met als doel biodiversiteitsherstel en meer natuur buiten de beschermde natuurgebieden [NiNO, Agenda Natuurinclusief 2.0. 2023, https://agendanatuurinclusief.nl/deagenda/#Agenda2: Natuur Inclusief Nationaal Overleg].
Het monitoren van deze transitie geeft inzicht in de richting van de noodzakelijke systeemverandering. Op verzoek van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)/Agenda Natuurinclusief heeft het RIVM, met steun van IUCN NL, MVO Nederland, Naturalis en PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving), bestaande raamwerken, tools en indicatoren in kaart gebracht die iets zeggen over de mate van natuurinclusiviteit in de domeinen die onderdeel zijn van Agenda Natuurinclusief (bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs, vrijetijdseconomie, water en bedrijventerreinen).
Deze kennisupdate geeft een overzicht en analyse hiervan. Het is bedoeld als input voor een opzet tot een monitoringsraamwerk en nadrukkelijk niet bedoeld als een voorstel tot monitoring. Deze kennisupdate geeft enkel aan wat er beschikbaar is en niet wat er gewenst is.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
355 kb