Microbiologische gevaren in consumenten producten anders dan voedsel

Microbiologische gevaren in consumenten producten anders dan voedsel

Go to abstract

Samenvatting

Elke infectie is het gevolg van blootstelling aan een microbiologisch gevaar, zoals een virus of bacterie. Microbiologische gevaren zijn overdraagbaar van mens-op-mens of via voedsel, maar kunnen ook via andere bronnen worden overgedragen. In dit rapport wordt verslag gedaan van een literatuur studie naar de rol van consumenten producten (anders dan voedsel) als mogelijke bron van microbiologische gevaren. Onder dit soort consumenten producten (anders dan voedsel) worden producten verstaan die zonder recept (medicijnen zijn uitgesloten) commercieel verkrijgbaar zijn. Onder andere cosmetica en verzorgingsproducten, speelgoed, tatoeage inkt, alternatieve geneesmiddelen, tuinproducten als compost en mest, gezelschapsdieren, wasmiddelen en tabaksartikelen worden in de literatuur beschreven als potentiƫle bron van microbiologische gevaren, vooral bacteriƫn. Consumenten producten, anders dan voedsel, worden op grote schaal gebruikt. Toch zijn er in de literatuur maar zeven uitbraken van een infectieziekte beschreven waarin dit soort producten een rol hebben gespeeld. Mogelijk spelen consumenten producten anders dan voedsel slechts een bescheiden rol in de verspreiding van infectieziektes.

Abstract

Any infectious disease results from the exposure to a microbiological hazard, like a virus or bacterium. Humans and food are well-known reservoirs of microbiological hazards, but other sources exist. This report describes the results of a literature survey on non-food consumer products as a possible source of microbiological hazards.

Non-food consumer products are products that are commercially available without prescription (pharmaceuticals are excluded) other than food. Examples of such products, cosmetics and personal care products, toys, tattoo inks, but also alternative medicines, garden products like compost and fertilizers, pet animals, detergents and (smokeless) tobacco products are identified as possible sources of microbiological hazards, mainly bacteria.

Although non-food consumer products are used on a large scale, only seven non-food product associated outbreaks of a hazard have been described in the literature. Possibly, exposure to human microbiological hazards via non-food consumer products contributes to a small extent to the overall exposure to human pathogens via all possible routes.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
600 kb