Go to abstract

Samenvatting

De mogelijke toekomstige stralingsdoses door opberging van radioactief afval in steenzout, is berekend voor de situatie 2E6 jaren na opslag aan het oppervlak komt in een poolwoestijn. Indien dan zout en afval eenzelfde resuspensiefactor hebben, ontvangen poolwoestijnreizigers die 1 maand op het opbergveld verblijven een stralingsbelasting van maximaal 40 mu Sv-1. De berekening wordt het sterkst beinvloed door de aannamen betreffende de resuspensie en de erosie. Waait het zout op en het afval niet, dan is de berekende maximale individuele dosis bij verblijf van 1 maand 2,7 mSv.-1. Wordt het afval bedekt door inwaaiend stof of treedt er geen volledige erosie van de bovenliggende lagen op dat is de dosis nul.

Abstract

Abstract not available

Resterend

Grootte
0MB