Go to abstract

Samenvatting

De meeste ouderen en mensen van niet-westerse afkomst in Nederland krijgen te weinig vitamine D binnen. Door een bepaalde hoeveelheid vitamine D toe te voegen aan een aantal voedingsmiddelen, zoals melk, yoghurt, vruchtendrank en margarine, is het mogelijk om deze inname te verhogen, zonder dat de maximale hoeveelheid in het merendeel van de algemene Nederlandse bevolking (2-70 jaar) wordt overschreden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Om voldoende vitamine D binnen te krijgen wordt ouderen en mensen met een donkere huidskleur geadviseerd om dagelijks supplementen met vitamine D te slikken, met respectievelijk 20 en 10 microgram. Een alternatief voor supplementen is het eten van voedingsmiddelen waaraan vitamine D is toegevoegd (verrijking). Het RIVM heeft scenario's doorgerekend waarbij verschillende hoeveelheden vitamine D zijn toegevoegd aan een aantal geselecteerde voedingsmiddelen. Deze scenario's geven inzicht in mogelijkheden om met verrijking van bepaalde voedingsmiddelengroepen de vitamine D inname te verhogen. In het onderzoek is gekeken naar een aantal risicogroepen voor een te lage vitamine D inname waarvan gegevens over de voedselconsumptie beschikbaar waren; namelijk zelfstandig wonende ouderen en mensen van Surinaamse afkomst. Op dit moment haalt vrijwel geen enkele oudere de geadviseerde vitamine D inname. Uit de scenario's blijkt dat ruim 80 procent van de ouderen de norm voor vitamine D zou kunnen halen als aan zowel melk als yoghurt 5 microgram vitamine D per 100 gram product wordt toegevoegd, en daarnaast aan margarine en halvarine 25 microgram per 100 gram product. Personen van Surinaamse afkomst kunnen hun vitamine D-inname aanzienlijk verhogen als zowel melk als vruchtendrank met 5 microgram vitamine D per 100 gram product wordt verrijkt. Voor mensen met een donkere huid geldt een ander type voedingsnorm, waardoor het niet mogelijk is te voorspellen bij welk percentage zij voldoende binnenkrijgen. In deze studie is een beperkt aantal scenario's doorgerekend. Voor zowel zelfstandig wonende ouderen als personen van Surinaamse afkomst, zou de strategie voor vitamine D verrijking verder geoptimaliseerd kunnen worden, waarbij de bovengrens bij de andere groepen in de Nederlandse bevolking nog steeds niet overschreden wordt. Bijvoorbeeld door het verrijken van meer voedingsmiddelengroepen of met een ander vitamine D gehalte.

Abstract

The vitamin D intake of most elderly people and people of non-western origin in the Netherlands is too low. Addition of a certain amount of vitamin D to specific foods, such as milk, yogurt, fruit drink and margarine, makes it possible to increase the vitamin D intake without exceeding the tolerable upper intake level by large part of the general Dutch population (2-70 yrs.). This was shown in a scenario study conducted by RIVM.

In order to consume adequate vitamin D levels, older adults and people with a dark skin are advised to take daily supplements with 20 or 10 micrograms vitamin D, respectively. An alternative to taking supplements is the consumption of foods fortified with vitamin D. The RIVM performed a scenario study, in which different amounts of vitamin D were added to a selection of foods. These scenarios provide insight in some options to increase the vitamin D intake with fortification of selected foods with vitamin D. This study focused on risk groups for which food consumption data were available, namely community-dwelling older adults and people of Surinamese descent in the Netherlands.

Currently older adults generally consume inadequate vitamin D levels. The scenarios show that more than 80 percent of the older adults can meet the dietary reference intake for vitamin D when 5 micrograms of vitamin D per 100 grams of product is added to both milk and yoghurt, and in addition 25 micrograms per 100 grams of product is added to (low-fat) margarine. Persons with Surinamese origin may largely improve their vitamin D intake if both milk and fruit drink will be fortified with 5 microgram vitamin D per 100 gram product. Because of a different type of dietary reference value for people with a dark skin it is not possible to predict the proportion with an adequate intake. For community-dwelling older adults as well as people with Surinamese origin, the fortification strategy could be more optimized, without risk for too high intakes in the general Dutch population; for instance by fortification of more food groups or with different fortification levels.

Overig

Grootte
461KB