International climate policy: health gains in the Netherlands through limiting climate change

International climate policy: health gains in the Netherlands through limiting climate change

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 07-09-2021 op pagina 97

Klimaatverandering heeft nu al merkbare gevolgen voor de gezondheid en veiligheid in Nederland. Deze gevolgen zijn in de toekomst te beperken als er wereldwijd minder broeikasgassen worden uitgestoten. Daarom zijn internationale afspraken gemaakt, waar het Nederlandse Klimaatakkoord deel van uitmaakt. Desondanks zullen de temperatuur en de zeespiegel voorlopig blijven stijgen en een bedreiging vormen voor de gezondheid en veiligheid in Nederland. Denk aan hittegolven en overstromingen. Maar zonder maatregelen zullen deze effecten nog groter zijn. Dit concludeert het RIVM.

Het RIVM heeft de effecten van klimaatverandering op de gezondheid en veiligheid in kaart gebracht. Onderzocht is hoe deze effecten zich in Nederland zullen ontwikkelen in een situatie met en zonder internationaal klimaatbeleid. De zeespiegel zal door internationaal beleid minder en langzamer stijgen, en extreem weer, zoals heftige buien, zal minder vaak voorkomen. Dit verkleint de kans op overstromingen en daarmee ook de risico’s voor de veiligheid.

Door klimaatverandering worden de zomers warmer en de winters minder koud. Dit heeft gevolgen voor de gezondheid in Nederland. Met klimaatbeleid zullen elk jaar ongeveer 4000 minder mensen overlijden in warme perioden in de tweede helft van de eeuw. Als het aantal warme en zonnige dagen toeneemt, kan ook de kans op huidkanker groter worden. Dit komt omdat er dan meer mensen buiten zijn en blootstaan aan UV-straling. Met klimaatbeleid zullen tussen 2050 en 2100 minder mensen huidkanker krijgen (enkele duizenden per jaar).

Het is nog niet mogelijk om de omvang van alle effecten van klimaatverandering aan te geven. Wel zijn er veel ontwikkelingen te zien, zoals een langere bloeitijd van planten en bomen waardoor mensen langer last hebben van hooikoorts. Dat wordt erger als nieuwe allergene planten vanuit het zuiden naar Nederland oprukken. Ook zal de kans op sommige infectieziekten groter worden en kunnen nieuwe ziekteverwekkers gaan voorkomen.

Dit onderzoek is onderdeel van een drieluik over de gevolgen voor gezondheid en veiligheid van klimaatbeleid. De drie onderzoeken samen laten zien dat klimaatbeleid niet alleen gunstig is voor het klimaat, maar ook voor gezondheid en veiligheid.

Abstract

This report contains an erratum d.d. 07-09-2021 on page 97

Climate change already has noticeable consequences for the health and safety of the Dutch population. The effects in the future can be limited if the emissions of greenhouse gasses are reduced. Therefore, international agreements have been reached which the Dutch Climate Agreement is in accord with. Nevertheless, the temperature and sea level will continue to rise for the time being. This will pose a threat to health in the Netherlands, for example through heatwaves and floods.
However, without measures to limit climate change, the effects would be greater. These are the main findings of the RIVM.

The RIVM has outlined the effects of climate change on health and has considered how these effects will change in a scenario with and without international climate policy. As a result of climate policy, sea levels will rise less and more slowly, and extreme weather, such as heavy rainfall, will occur less frequently. This will reduce the risks of flooding and the subsequent risks to safety.

Due to climate change, the summers are becoming warmer and the winters less cold. This has consequences for health in the Netherlands. As a result of climate policy, approximately 4000 fewer people will die each year during warm periods in the second half of this century. If the number of warm and sunny days increases, the risk of developing skin cancer can also increase. This is because people will spend more time outdoors and will be more exposed to UV radiation. Climate policy will lead to fewer people developing skin cancer between 2050 and 2100 (several thousand per year).

It is not yet possible to estimate the magnitude of all the effects of climate change. However, many trends are noticeable, such as a longer flowering season. This leads to people suffering from hay fever for longer. This will be exacerbated if allergenic plants which are not yet established in the Netherlands spread from the south of Europe. In addition, the risk of some infectious diseases will increase and new pathogens may occur.

This report is one of three studies on the consequences for health of climate policy. Together they show that climate policy is not only beneficial in limiting climate change but is also beneficial to health.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2027 kb