Monitor Falls prevention – advice for a plan of action

Monitor Falls prevention – advice for a plan of action

Go to abstract

Samenvatting

Het is belangrijk dat ouderen langer gezond blijven en daardoor ook langer thuis kunnen blijven wonen. Valongelukken zijn een risico. In 2021 zijn 105.000 ouderen van 65+ na een val opgenomen op de Spoedeisende Hulp. Als er geen maatregelen worden genomen, zullen dit er in 2035 naar verwachting meer dan 150.000 worden. De verwachting is dan ook dat de medische kosten door een valongeval de komende tien jaar zullen verdubbelen.

Vanaf januari 2023 start het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) met een Landelijk Programmaplan Valpreventie. Het doel is voorkomen dat ouderen vallen en hen leren op de goede manier te vallen.

Een van de onderdelen van dit programma is een monitor. Het is de bedoeling dat de monitor de komende jaren inzicht gaat geven over de uitvoering van het Landelijk Programmaplan Valpreventie en wat dat oplevert. Het RIVM maakte daar, in opdracht van het ministerie van VWS, een plan van aanpak voor.

In het plan van aanpak staat in welke onderwerpen de monitor precies inzicht moet gaan geven. Ook staat erin welke partijen de benodigde informatie kunnen geven, zoals het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)), VeiligheidNL, en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Verder staat beschreven welke data er al zijn, hoe ze kunnen worden verzameld, en welke gegevens nog ontbreken. Het RIVM sprak hiervoor met verschillende partijen en zette een werkgroep op.

In 2023 wordt een eerste rapportage van de monitor verwacht op basis van de gegevens die dan beschikbaar zijn. Dat jaar zal ook de inhoud van de monitor verder worden bepaald. Vanaf 2024 krijgt de monitor een vastere opzet. Het streven is om de monitor in twee onderdelen op te bouwen. Een deel bevat actuele cijfers voor de gekozen maatstaven (indicatoren). Een tweede deel beschrijft de ervaringen van zowel ouderen als professionals die te maken hebben met valpreventie.

Abstract

It is important to ensure that older people can stay healthy and are able to live independently as long as possible. Falls are common and costly, especially among people aged 65 and older. In 2021, about 105,000 people aged 65 and older were treated in emergency departments for a fall injury. If no measures are taken, this number is expected to increase up to over 150,000 by 2035. The medical costs associated with such fall incidents are expected to double over the next decade.

Therefore, the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport will launch special measures, by means of a National Fall prevention programme plan to promote prevention of older adult falls from January 2023. The aim is to keep older people on their feet while avoiding the risk of a fall.

One of the components of the National Falls Prevention Programme Plan is monitoring. Over the next few years, this monitor should provide insight into how the National Falls prevention programme is being carried out and what it yields. Therefore, the RIVM produced a plan of action.

The plan of action specifies the topics on which the future monitor should report on. The monitor also identifies which parties can provide information on fall prevention, such as Statistics Netherlands (CBS), VeiligheidNL and the Netherlands Municipal Public Health Services and Medical Assistance in Accidents and Disasters (GGD-GHOR). In addition, the plan of action describes which data is already available and how they can be collected, and shows which data are still lacking. To that end, RIVM has consulted with a wide range of stakeholders and set up a working group.

In 2023, the first report of the monitor is to be expected based on already available data together and further preparations will take place to define a more permanent structure for subsequent monitors. From 2024, the monitor will have a more permanent structure with two components: 1.) Up-to-date numbers and figures on relevant indicators, and 2.) description of research on experiences of older people and professionals with fall prevention. This includes the results as well as the organisation of the National Falls Programme.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
855 kb