Go to abstract

Samenvatting

In het kader van het Euratom Verdrag van 1957 is de Nederlandse overheid verplicht om radioactiviteit te meten in het milieu. Dit rapport presenteert de resultaten van radioactiviteitsmetingen in het Nederlandse milieu in 2002 uitgevoerd door RIVM, RIZA, RIKZ en Keuringsdienst van Waren. De metingen zijn uitgevoerd in luchtstof, depositie, oppervlaktewater, zeewater, drinkwater en voedsel (honing, melkpoeder, wild, gevogelte, bosbes en cantharel). Sinds 1998 zijn er geen metingen verricht aan melk. Omgevingsdosisequivalenttempi werden verkregen van het Nationale Meetnet Radioactiviteit. In twee gevallen zijn er in 2002 ongebruikelijke niveaus van radioactiviteit gevonden in het Nederlandse milieu. De activiteitsconcentratie van 210Pb in luchtstof gedurende week 45 (3000 plus minus 300 microBq5m-3) is de hoogste concentratie sinds 1991. Sinds 1998 is de gedeponeerde 7Be-activiteit niet meer zo hoog geweest als die van week 43 (158 plus minus 19 Bq5m-2). Daarnaast overschreed de 3H-activiteit in de Maas de streefwaarde (10 Bq5L-1) in tien van de dertien monsters genomen in 2002. Het jaargemiddelde (15 Bq5L-1) ligt in het bereik van voorgaande jaren. Vergeleken met de aanbevelingen van de Europese Unie blijkt dat het Nederlandse meetprogramma op een aantal punten tekortschiet, met name voor wat betreft controle van drinkwater, melk en overige voedingsmiddelen.

Abstract

The Dutch government is compelled to measure radioactivity in the environment under terms of the Euratom Treaty of 1957. This report presents the results of radioactivity measurements in the Dutch environment in 2002. The measurements were carried out by RIVM, RIZA, RIKZ and Inspectorate for Health Protection and Veterinary Public Health. Radioactivity measurements were carried out on airborne particles, deposition, surface water, seawater, drinking water and food (honey, powdered milk, game, poultry, blueberry and chanterelle). No measurements were performed on milk since 1998. Results for ambient dose equivalent rates have been obtained from the National Radioactivity Monitoring Network. In 2002 two unusual levels of radioactivity were found in the Dutch environment. The activity concentration of 210Pb in air dust during week 45 (3000 about 300 microBq5m-3) is the highest concentration since 1991. A deposited 7Be-activity as high as that of week 43 (158 about 19 Bq5m-2) has not occurred since 1998. Furthermore, the 3H-activity in the Meuse exceeded the target value (10 Bq5L-1) in ten out of thirteen samples taken. However the yearly average (15 Bq5L-1) is within range of previous years. The Dutch monitoring program deviates from the recommendations of the European union, mainly concerning the measurement of drinking water, milk and food.

Overig

Grootte
1.11MB