Monitoring van radioactiviteit in Nederland. Luchtstof en depositie – resultaten 2020 en 2021

Monitoring van radioactiviteit in Nederland. Luchtstof en depositie – resultaten 2020 en 2021

Go to abstract

Samenvatting

In 2020 en 2021 voldeed Nederland aan de Europese verplichting om elk jaar de hoeveelheid radioactiviteit in het milieu te meten. De niveaus radioactiviteit in stof in de lucht en op de bodem laten een normaal beeld zien, net als in eerdere jaren.

Alle landen van de Europese Unie zijn volgens het Euratom-verdrag uit 1957 verplicht om deze metingen te doen. Nederland volgt daarbij de aanbevelingen uit 2000 op om de metingen op een bepaalde manier uit te voeren.

De metingen leveren achtergrondwaarden op, ofwel radioactiviteitsniveaus die er onder normale omstandigheden zijn. Deze waarden kunnen bij bijvoorbeeld calamiteiten of rampen als referentie dienen.

Het RIVM brengt namens de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) verslag uit aan de Europese Unie over radioactiviteit in het Nederlandse milieu.

Abstract

In 2020 and 2021, the Netherlands fulfilled its annual European obligation to measure how much radioactivity is present in the environment. Radioactivity levels in air dust and deposition were normal and similar to previous years.

All countries of the European Union are required to perform these measurements each year under the terms of the Euratom Treaty of 1957. The Netherlands performs these measurements following the guidance issued in 2000.

The measurements represent the background values for radioactivity that are present under normal circumstances. They can be used as reference values, for instance, during a nuclear emergency.

The results on radioactivity in the environment in the Netherlands are reported to the European Commission by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) on behalf of the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1560 kb