Compliance with advice on supplement use in the Netherlands. Phase 1: compile an overview of available knowledge and advice as a basis for follow-up steps

Compliance with advice on supplement use in the Netherlands. Phase 1: compile an overview of available knowledge and advice as a basis for follow-up steps

Go to abstract

Samenvatting

Microvoedingsstoffen (vitaminen, mineralen en spoorelementen) zijn nodig om het lichaam te laten groeien, ontwikkelen en functioneren. Het lichaam kan bijna al deze voedingstoffen niet zelf aanmaken en moet ze daarom via voeding binnenkrijgen.

Een aantal groepen mensen in Nederland krijgen waarschijnlijk, ondanks een gezond en gevarieerd voedingspatroon, te weinig van bepaalde voedingsstoffen binnen. De Gezondheidsraad adviseert daarom deze groepen een supplement te nemen. Zo is het advies voor vrouwen die zwanger willen worden om foliumzuur te slikken. Verschillende groepen mensen wordt geadviseerd vitamine D in te nemen, zoals voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar, zwangeren en 70+’ers. Daarnaast is er een vitamine K-advies voor baby’s en voor veganisten om vitamine B12 te gebruiken.

Er is weinig informatie of deze groepen de suppletie-adviezen goed opvolgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Bekend is dat een deel van de zwangeren foliumzuur slikt en dat sommige andere groepen vitamine D slikken. Het is alleen niet duidelijk in welke dosis ze dat doen, en hoe vaak en hoe lang. Over de andere vitaminen is geen informatie bekend. Ook is weinig bekend welke factoren stimuleren of juist belemmeren dat de groepen de suppletie-adviezen opvolgen. Deze informatie is essentieel om te weten of mensen de adviezen goed opvolgen.

Dit onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het is het eerste onderdeel van een groter onderzoek naar inzicht in hoeverre mensen in Nederland de adviezen opvolgen. In vervolgonderzoek gaat het RIVM verkennen hoe de benodigde informatie kan worden gekregen. Op basis daarvan kunnen oplossingen worden bedacht om groepen de adviezen beter te laten opvolgen. Of op een andere manier ervoor te zorgen dat ze meer van deze voedingsstoffen binnenkrijgen.

Adviezen aan zwangeren voor calcium, jodium en visvetzuren zijn niet onderzocht, onder andere omdat ze pas kort geleden zijn ingevoerd.

Abstract

The human body needs micronutrients (vitamins, minerals and trace elements) in order to grow, develop and function. As the body can generate almost none of these nutrients itself, they need to be ingested through nutrition.

For some groups of people in the Netherlands, their intake of several nutrients is likely to be too low, even though they consume a healthy and varied diet. That is why the Health Council of the Netherlands has advised that these groups take one or more supplements. As an example, the advice for women who want to become pregnant is to take folic acid. For a number of other groups – such as children up to and including the age of three, pregnant women and those aged over 70 – the advice is to take vitamin D. Other recommended supplements include vitamin K for babies and vitamin B12 for vegans.

Little information is available as to whether these groups comply with this supplement advice closely. This is the outcome of a study conducted by RIVM. It is known that some pregnant women take folic acid and that some other groups take vitamin D. However, it is unclear which doses they take, how often and for how long. No information is available for any of the other vitamins. Similarly, little is known about the factors that encourage or prevent these groups from complying with the supplement advice. This information is key in order to assess whether people comply with the advice closely.

This study was commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport. It is the first phase of a more extensive investigation into the extent to which people in the Netherlands comply with the advice on supplement use. RIVM will conduct follow-up studies to explore how the necessary information might be obtained. The results may serve as input for solutions that will allow groups of people to comply with the advice more closely or as inspiration for alternative ways of ensuring that their intake of these nutrients increases.

The advice for pregnant women to take calcium, iodine and fish-derived fatty acids was not covered by this study, among other things because it was issued only recently.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
1126 kb