Nanotechnologie en Safe-by-Design. Inventarisatie van onderzoek naar Safe-by-Design gedaan binnen Horizon 2020-projecten van 2013 tot 2020

Nanotechnologie en Safe-by-Design. Inventarisatie van onderzoek naar Safe-by-Design gedaan binnen Horizon 2020-projecten van 2013 tot 2020

Go to abstract

Samenvatting

Een veilige, schone en gezonde leefomgeving is heel belangrijk voor Europa. De Nederlandse overheid streeft ernaar dat alle nieuwe materialen en technologische ontwikkelingen in 2050 veilig zijn voor mensen en milieu. Dit wordt gedaan door ze al vanaf de ontwerpfase veilig en gezond te laten zijn. Dit concept heet Safe-by-Design.

Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van onderzoeken die tussen 2013 en 2020 in Europa zijn gedaan naar Safe-by-Design. De projecten waren meestal onderdeel van het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. Het RIVM richtte zich hierbij op onderzoeksprojecten over de veiligheid van nanomaterialen. Nanodeeltjes zijn hele kleine deeltjes, die zich anders kunnen gedragen dan 'normale' deeltjes en daardoor een risico vormen.

Het overzicht is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit is uitgevoerd om milieubeleid te ondersteunen waarvan Safe-by-Design een belangrijk onderdeel is. Het overzicht kan gebruikt worden voor onder andere beleidsmakers en de industrie te informeren en inspireren.

In het overzicht staan 74 onderzoeken beschreven, die elk zijn samengevat en onderverdeeld in vier beleidsthema’s: onderzoek, onderwijs, industrie en beleid (strategisch positioneren). Per thema zijn de resultaten van die onderzoeken weergegeven, zoals lesmateriaal bij onderwijs, en handleidingen en instrumenten bij industrie.

Deze inventarisatie vormt een goede basis om vervolgactiviteiten te formuleren die de transitie naar Safe-by-Design-implementatie bevorderen.

Abstract

A safe, clean, and healthy living environment is important for Europe. The Dutch government aims to ensure that all new materials and technological developments will be safe for people and the environment by 2050. To achieve this, all developments have to be safe and healthy, starting in the design stage: Safe-by-Design.
For this report, RIVM prepared an overview of studies into Safe-by-Design conducted in Europe between 2013 and 2020. Many of the projects were part of the European research program, Horizon 2020. The focus was on research projects regarding the safety of nanomaterials. The different behaviour of these very small materials in comparison with ‘normal-sized’ materials can pose an environmental risk.

The overview was commissioned by the Ministry of Infrastructure and Water Management to support Dutch environmental policy, of which Safe-by-Design is an important topic. It is intended to inform and inspire policymakers and industry, among others.

The overview contains 74 studies, each of which is summarized and subdivided into four policy themes: research, education, industry, and policy (strategic positioning). The results are also presented per theme, such as teaching materials for education and guidelines and tools for industry.

This inventory serves as a solid base to formulate additional activities and recommendations to advance the process of Safe-by-Design to implementation.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
4306 kb