Go to abstract

Samenvatting

Het Nationaal Hitteplan, dat in 2007 is opgesteld op verzoek van het ministerie van VWS, is sindsdien elk jaar gebruikt. Uit de evaluaties zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen die nog niet in de tekst van het Hitteplan waren opgenomen. Het RIVM heeft de tekst nu geactualiseerd. In het Hitteplan staat nu beter aangegeven welke verantwoordelijkheden de verschillende organisaties hebben tijdens een periode van aanhoudende hitte. In samenwerking met het KNMI is ook de nauwkeurigheid verbeterd waarmee de aanhoudende hitte wordt voorspeld, doordat de criteria voor de alarmering nu op vier dagen hitte zijn ingesteld in plaats van op vijf. Daarnaast is de praktische informatie over maatregelen overgeheveld naar de nieuwe GGDrichtlijn Gezondheidsrisico's van zomerse omstandigheden en de bijbehorende toolkit Hitte. Aanhoudende hitte vormt een risico voor de gezondheid van bepaalde groepen mensen, zoals ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Deze risico's variƫren van lichte verschijnselen, zoals vermoeidheid en jeuk tot ernstige aandoeningen met mogelijk levensbedreigende gevolgen. Het Nationaal Hitteplan heeft als doel organisaties er tijdig op te attenderen dat een periode van aanhoudend warm weer wordt verwacht. Dat zijn onder andere GGD'en, brancheorganisaties en het Nederlandse Rode Kruis. Zij waarschuwen vervolgens hun achterban en regionale contacten, die via het Hitteplan maatregelen aangereikt krijgen waarmee de gevolgen van de aanhoudende hitte kunnen worden beperkt.

Abstract

The Dutch National Heatwave Plan (Nationaal Hitteplan) that was developed in 2007, at the request of the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS), has been used every year since. Evaluations pointed out where the National Heatwave Plan could be improved, and RIVM has updated the text accordingly.

The updated National Heatwave Plan more clearly states the various responsibilities of the different organisations during prolonged periods of excessively hot weather. The level of accuracy in predicting such weather conditions has also been improved, in collaboration with the Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), with warning criteria having been set at four days of continuous heat, instead of five. In addition, the practical information on measures has been transferred to the new guideline of the Dutch Public Health Service (GGD) on summer-related health risks and the accompanying toolkit 'Hitte' ('heat').

Continuing hot weather poses a health risk for certain groups of people, such as the elderly, people in care institutions, and chronically ill and overweight people. Risks vary from light symptoms, such as fatigue or itchiness, to severe complaints with possibly life-threatening consequences.

The purpose of the National Heatwave Plan is to provide organisations with a timely warning in case of an expected prolonged period of hot weather. Organisations include GGD branches, health organisations and the Dutch Red Cross. They will then warn their target groups and regional contacts, who will be provided through the Heat Plan with measures to limit the impact of such hot weather conditions.

Overig

Grootte
258KB