Go to abstract

Samenvatting

Weinig mensen krijgen de ziekten waartegen zij via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden gevaccineerd. De vaccinatiegraad is in Nederland al jaren hoog en het vaccinatieprogramma is veilig. Er worden relatief weinig bijwerkingen gerapporteerd en deze zijn doorgaans niet ernstig van aard. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2013-2014 van het RIVM. Continue monitoring is nodig om een optimaal vaccinatieprogramma te behouden. Wijzigingen in het vaccinatieschema in 2013-2014 Het aantal prikken tegen pneumokokken in het vaccinatieschema is vanaf november 2013 met één prik verlaagd naar drie. Dit gebeurde op advies van de Gezondheidsraad omdat dit verminderde aantal evenveel bescherming biedt. Sinds januari 2014 is de vaccinatie voor meisjes tegen het HPV-virus, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, teruggebracht naar twee prikken. De vaccinatie wordt aan alle twaalfjarige meisjes aangeboden. Als meisjes na hun vijftiende verjaardag met de vaccinatie starten, zijn nog wel drie prikken nodig. Ontwikkelingen bij ziekten Tussen mei 2013 en februari 2014 vond een grote uitbraak van mazelen plaats, vooral in gebieden waar weinig mensen zich laten vaccineren. In totaal zijn 2640 personen met mazelen gemeld, van wie er 182 zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een persoon is overleden. In juni 2013 was er een uitbraak van rodehond op een orthodox-gereformeerde school met een lage vaccinatiegraad. Er zijn 54 personen met rodehond gemeld. Dit was het grootste aantal sinds 2004-2005. In 2013 zijn in Nederland geen meldingen gedaan van difterie, polio en tetanus. Na de grote epidemie in 2012 nam kinkhoest sterk af. Ook het aantal bofgevallen daalde ten opzichte van 2010-2012, een periode waarin bof veelvuldig onder studenten voorkwam. Het aantal meldingen van acute hepatitis B was in 2013 het laagst sinds 1976. Het aantal meningokokken C-ziekten is enorm gedaald sinds de introductie van de vaccinatie in 2002. Sinds de uitbreiding van het vaccin tegen pneumokokken met drie typen in 2011 is het aantal ziekten dat door die drie typen wordt veroorzaakt, gedaald. Andere ontwikkelingen In 2013 zijn wereldwijd in acht landen gevallen van polio aangetroffen, waaronder in Syrië. Daarom worden Syrische vluchtelingen jonger dan vijf bij aankomst in een Nederlands asielzoekerscentrum gevaccineerd tegen polio. Verder zijn de routinematige controles in gebieden met een lage vaccinatiegraad geïntensiveerd en uitgebreid naar regio's in Nederland waar vluchtelingen opgevangen worden.

Abstract

Low incidences of diseases included in the National Immunisation Programme (NIP) have been reported. Participation in the NIP has been high for many years and relatively few side effects were reported, which are usually mild and transient. This information is included in the annual report of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM). Continuous monitoring of effectiveness and safety is necessary for the programme to remain optimal. Changes in the vaccination schedule in 2013-2014 Since November 2013, the number of doses given against pneumococcal disease has been reduced to three. The Dutch Health Council advised reducing the number of doses against pneumococcal disease in the vaccination schedule because research showed that one dose less gives similar protection. Since January 2014, girls have been receiving a reduced number of doses against human papillomavirus (HPV). Two doses of HPV vaccine is offered to 12- year-old girls. If girls start with the vaccination after their 15th birthday, three doses are still necessary. Trends in incidences of disease From May 2013 until February 2014, a large outbreak of measles occurred in the Netherlands. Mainly areas with low vaccination coverage were affected. Overall, 2,640 measles cases were reported, 182 of which were hospitalised. One person died. In June 2013, an outbreak of rubella occurred at an Orthodox reformed school with low vaccination coverage. In total, 54 cases of rubella were reported, which was the largest number since 2004-2005. In 2013, no cases of diphtheria, polio and tetanus were reported. After the large epidemic in 2012, the incidence of pertussis was low in 2013. In addition, the incidence of mumps declined in 2013 compared with 2010-2012, when an outbreak occurred among students. The number of notifications of acute hepatitis B in 2013 was the lowest since 1976. Since the introduction of the vaccination in 2002, the incidence of meningococcal C disease has decreased enormously. Introduction of the 10-valent pneumococcal vaccine in 2011 reduced the number of invasive pneumococcal diseases caused by the additional PCV10 serotypes in the vaccinated age groups. Other developments In 2013, polio cases were found in eight countries worldwide, including Syria. Syrian refugees under 5 years of age receive vaccination against polio on arriving at the asylum seekers' centre in the Netherlands. Furthermore, the environmental routine surveillance programme has been intensified in areas with low vaccination coverage and was extended to the region in the Netherlands where refugees are first cared for.

Overig

Grootte
2.12MB