Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland : Surveillance en ontwikkelingen in 2019-2020

Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland : Surveillance en ontwikkelingen in 2019-2020

Go to abstract

Samenvatting

In 2019 zijn 1.520.301 kinderen en zwangere vrouwen gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In totaal kregen zij 2.929.264 vaccinaties. De landelijke vaccinatiegraad is voor het eerst sinds 5 jaar licht gestegen. Er waren in 2019 geen meldingen van difterie, tetanus, rodehond en polio. Net als in de vorige jaren waren er weinig meldingen van Haemophilus influenzae type b (Hib; 39). Het aantal meldingen van mazelen was met 84 relatief hoog. Het aantal meldingen van bof (131) was twee keer hoger dan in 2018. Het aantal meldingen van hepatitis B (1205) bleef stabiel. Het totale aantal meldingen van meningokokken W ziekte (62) daalde nadat de vaccinatie hiertegen in het Rijksvaccinatieprogramma is opgenomen (voor de leeftijd van 14 maanden en 14 jaar). Daarmee kwam een einde aan de stijging van 2015 tot 2018 (9 tot 103). Het aantal meldingen van kinkhoest (6383) was hoger dan in 2018. Sinds eind 2019 krijgen zwangeren een vaccinatie tegen kinkhoest (de zogeheten 22 wekenprik) om ernstige kinkhoest bij jonge baby's te voorkomen. Van maart 2020 tot en met juni zijn er tijdens de corona-maatregelen, waaronder social distancing en de sluiting van scholen, minder gevallen van kinkhoest, invasieve pneumokokkenziekte, meningokokkenziekte en bof gemeld. Het ministerie van VWS besloot in april 2020 de invoering van de vaccinatie tegen het rotavirus voor kinderen die een groter risico lopen om er ernstig ziek van te worden in het Rijksvaccinatieprogramma uit te stellen. Een nieuwe studie laat zien dat het vaccin deze risicogroep minder goed tegen dit virus beschermt dan was verwacht. Het ministerie heeft de Gezondheidsraad om een nieuw advies gevraagd. Dit wordt in 2021 verwacht. In 2020 zou de pneumokokkenvaccinatie worden aangeboden aan ouderen van 60, 65, 70 en 75 jaar. Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft de staatssecretaris van VWS op advies van de Gezondheidsraad besloten om de vaccinatie in dat jaar aan te bieden aan de oudste leeftijdsgroepen (73 tot en met 79-jarigen).

Abstract

Under the National Immunisation Programme (NIP), 1,520,301 children and pregnant women were vaccinated in the Netherlands in 2019. Together, they received a total of 2,929,264 vaccinations. National immunisation coverage rose slightly for the first time in five years.

In 2019, there were no notifications for diphtheria, tetanus, rubella, and polio. As in previous years, the number of notifications was low for Haemophilus influenzae type b (Hib; 39). The number of measles notifications was relatively high (84). The number of mumps cases (131) was double the number reported in the previous year. The number of notifications of hepatitis B (1205) remained stable.

The number of notifications of meningococcal W disease (62) decreased after introduction of MenACWY-vaccination into the NIP (for 14-month-olds and 14-year-olds). This ended the rise in notifications from 2015 to 2018 (from 9 to 103). The number of pertussis notifications (6383) increased compared with 2018. Since the end of 2019, pregnant women are vaccinated against pertussis to prevent severe pertussis in infants.

Form March 2020 to June, during the Dutch COVID-19 response measures, including social distancing and school closure, the reported incidence of pertussis, invasive pneumococcal disease, meningococcal disease and mumps dropped.

The Ministry of Health, Welfare and Sport has decided in April 2020 to cancel the implementation of rotavirus vaccination for children with an high risk for severe disease in the NIP. A new study showed lower vaccine-effectiveness estimates for high-risk infants than expected. The ministry asked for a new advise of the Health Council, which is expected in 2021.

In 2020, the intention was to offer pneumococcal vaccination to elderly 60, 65, 70 and 75 years of age. Due to the COVID-19 pandemic, however, priority in this year has been given to the oldest age groups (73- to 79-year-olds) .

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
7540 kb