Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum op de laatste pagina (01-07-2013) De overheid heeft de voedingsmiddelensector opgeroepen om de gehalten aan natrium en verzadigd vet in voedingsmiddelen te verlagen. Uit de rapportage van het RIVM en het Voedingscentrum blijkt dat de natriumgehalten in brood en in groenteconserven in 2012 significant zijn afgenomen. Het gemiddelde natriumgehalte nam ook af voor kaas, koude sauzen, pindasauzen en chips, maar deze daling was niet significant. In vlees en soepen is geen verschil in het natriumgehalte waargenomen. Inspanningen om het verzadigd vetgehalte te verlagen waren afkomstig van de olie- en vetsector en de aardappelverwerkende industrie. Zij hebben het gebruik van vloeibare vetten gestimuleerd en de vetzuursamenstelling van hun producten verbeterd. Vanwege de negatieve gezondheidseffecten van een te hoge inname van natrium en verzadigd vet wil de minister van VWS dat het voor de consument makkelijker wordt om gezondere voedingsmiddelen te kiezen. In dat verband volgen het RIVM en het Voedingscentrum kritisch de gehalten van natrium en verzadigd vet van voedingsmiddelen. Dat gebeurt op basis van recente gegevens die fabrikanten en de desbetreffende sectoren vrijwillig aanleveren, plus onafhankelijke natriumanalyses door de NVWA. Deze gegevens zijn vervolgens vergeleken met de gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen in het Nederlandse Voedingsstoffenbestand (NEVO) 2011 (http://nevo-online.rivm.nl/). Voor de komende jaren bereiden bedrijven (producenten en een supermarktketen) zich erop voor de natriumgehalten van vleeswaren en vleesbereidingen, kaas, hartige snacks, diverse sauzen, soep, kant- en klaarmaaltijden, pizza's en bewerkte visproducten stapsgewijs (verder) aan te passen. Dit blijkt uit de plannen die zij tot eind 2015 hiervoor hebben opgesteld.

Abstract

The Dutch governments asked the food industry to contribute to a lower intake by decreasing the sodium and saturated fat content of processed foods. This report, performed by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Dutch Nutrition Centre (VCN), shows that the sodium content in bread and in vegetables in glass or tins was significantly lower in 2012 compared with 2011. The average sodium content of cheese, cold sauces, satey (peanut) sauces and crisps was lower, although not significantly. No changes in sodium contents were observed for meat cold cuts and soups. With respect of saturated fat, the oil and fat sector and the potato-industry have stimulated the use of liquid fats and enhanced the fatty acid composition of their products in 2012. The Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport ordered this research. This Ministry stimulates the reformulation of foods for a healthier food supply. This makes a healthier food choice easier. The RIVM and VCN set up a monitoring system to follow the sodium and saturated fat content of foods. Manufacturers and food sectors supplied food composition data on a voluntary basis. The Dutch Food Safety Authority shared data on sodium contents of foods from their independent monitoring system on sodium contents of foods. The data provided are compared with sodium and saturated fat contents in the Dutch Food Composition Database (NEVO) version 2011 (http://nevoonline. rivm.nl/). For the next couple of years, food sectors (manufacturers(sectors) and one supermarket chain) intent to further lower the sodium content in meat cold cuts and meat products, cheese, savoury snacks, various sauces, soup, ready to eat meals, pizza's and fish products in a stepwise approach. This is shown in the plans until 2015.

Resterend

Grootte
1017KB