New Approach Methodologies in the safety assessment of consumer products and food

New Approach Methodologies in the safety assessment of consumer products and food

Go to abstract

Samenvatting

Voedsel en consumentenproducten, zoals cosmetica, wasmiddel, textiel en speelgoed, moeten veilig voor de mens zijn. In consumentenproducten en voedsel zitten chemische stoffen. De beoordeling of deze stoffen veilig zijn, gebeurt internationaal. Deze beoordeling maakt gebruik van resultaten uit dierproeven.

De Europese Unie wil dat er minder dierproeven worden uitgevoerd. Het blijkt nu nog niet mogelijk om zonder de resultaten uit dierproeven te beoordelen of chemische stoffen in consumentenproducten en voedsel veilig zijn voor de mens. Dit komt omdat er nog niet voldoende geschikte methoden zónder dierproeven zijn om de veiligheid goed te kunnen beoordelen.

Wel zijn de ontwikkelingen om dierproeven in de toekomst te vervangen veelbelovend. Bijvoorbeeld door effecten van stoffen te testen in cellen die buiten het lichaam zijn gekweekt, of met computermodellen. Ook kijken onderzoekers of nieuwe methoden meer informatie kunnen geven over effecten van stoffen die moeilijk met dierproeven te meten zijn, zoals de ziektes Parkinson of Alzheimer. Het is belangrijk dat alle organisaties die betrokken zijn bij de veiligheidsbeoordeling op internationaal niveau samen onderzoeken hoe nieuwe methoden gebruikt kunnen worden.

Dit blijkt uit een overzicht van het RIVM van nieuwe, meestal proefdiervrije, methoden om de veiligheid van chemische stoffen in consumentenproducten en voedsel te beoordelen. Deze methoden worden New Approach Methodologies genoemd. Het Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaf hier de opdracht voor.

Abstract

Food and consumer products, such as cosmetics, detergent, textiles and toys, must be safe for humans. Consumer products and food contain chemicals. The assessment whether these chemicals are safe takes place at an international level and is mainly based on results from animal experiments.

The European Union wishes less animal testing to be performed. It is not yet possible to assess whether chemicals in consumer products and food are safe without using the results from animal testing. This is due to the lack of animal-free methods that can adequately assess the safety of chemicals for humans.

There are promising developments towards replacement of animal testing. These include the testing of effects of substances in cells that are cultured outside the body or in computer models. Researchers investigate whether new methodologies can provide information on effects of chemicals for which animal studies do not suffice, such as Parkinson’s or Alzheimers disease. It is important that all those involved in safety assessment work together internationally on how new methodologies can be used.

This is evident from an overview made by RIVM on the use of new, mostly animal-free, methods in the safety assessment of consumer products and food. These methods are called New Approach Methodologies. Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) of the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) commissioned this investigation.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
715 kb