Support for self-isolation and quarantine during the mass community testing pilot in the municipalities of Bunschoten and Dronten

Support for self-isolation and quarantine during the mass community testing pilot in the municipalities of Bunschoten and Dronten

Go to abstract

Samenvatting

De rijksoverheid heeft verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 tegen te gaan. Het was onder andere belangrijk dat mensen thuisbleven als zij corona-achtige klachten hadden. Als mensen in contact waren geweest met een besmet persoon, werd hen geadviseerd in quarantaine te gaan. En als zij zelf corona hadden, moesten ze thuis in isolatie.

Uit eerder landelijk onderzoek van de Corona Gedragsunit van het RIVM bleek dat een op de drie deelnemers niet altijd thuisbleven als zij in isolatie hoorden te zijn. Het RIVM onderzocht daarom in het voorjaar 2021 in de gemeente Dronten en gemeente Bunschoten wat mensen zou helpen om zich beter aan de maatregelen te houden. Deelnemers zijn hiervoor in contact gebracht met een lokale hulporganisatie die hen bij de isolatie ondersteunde. Onderzocht is of het uitmaakt hoe zij met deze ondersteuning in contact zijn gekomen (actief of passief) en welke ondersteuning hen is aangeboden.

Ongeveer de helft van de deelnemers maakte graag gebruik van isolatie-ondersteuning. Deelnemers kwamen vaker in contact met de hulporganisaties als deze organisaties hen – met hun toestemming – daarover belden (actief). Als mensen alleen op het bestaan van de ondersteuning werden gewezen (passief), maakten ze nauwelijks gebruik daarvan.

De organisaties boden de hulp in twee vormen aan: een telefonisch ondersteuningsgesprek met een thuisblijfplanner, en een thuisblijftas. In deze tas zat bijvoorbeeld praktische informatie over online-activiteiten, een bon voor een gratis thuisbezorgd ontbijt en een folder met tips. Drie op de vier mensen in isolatie wilden graag deze thuisblijftas ontvangen.

Een op de vier deelnemers gaf aan een ondersteuningsgesprek te willen met een hulporganisatie. Tijdens dit gesprek werd besproken welke situaties het lastig maakten om thuis te blijven en welke oplossingen daarvoor mogelijk waren. Bijvoorbeeld hoe mensen kunnen organiseren dat er boodschappen thuis worden bezorgd en de hond wordt uitgelaten. Uiteindelijk deden aan dit onderzoek te weinig mensen mee om te kunnen bewijzen dat zij zich door de ondersteuning beter aan de maatregel hielden.

De Corona Gedragsunit van het RIVM voerde dit onderzoek samen met de Universiteit van Amsterdam en betrokken gemeenten en ggd’en uit.

Abstract

The Ministry of Health, Welfare and Sport has taken various measures to prevent the spread of COVID-19. One of the main strategies is that people who test positive for the coronavirus or have coronavirus-related symptoms stay at home and self-isolate. If they have been in contact with infected individuals, they should go into quarantine.

Prior research conducted by the Corona Behavioural Unit (RIVM) showed that one in three individuals fail to stay at home when they should be self-isolating or in quarantine. In early 2021, RIVM researched interventions to support people in self-isolation or in quarantine to stay at home. Subjects were informed of the possibility for support from a local aid organisation. Beforehand, RIVM investigated which type of referral to the organisation was most effective: active or passive referral.

The study shows that people were in contact with this local aid organisation more often if this organisation contacted them directly (active referral). Subjects who only received the organisation’s contact details (passive referral) hardly made use of the service.

In a second trial help was offered to individuals in self-isolation in two ways: a support call from a local aid organisation using a stay-at-home planner, or a stay-at-home bag. This bag contained items to make staying at home easier, such as practical information, tips about online activities and a voucher for delivery of a free breakfast. Three in four subjects in self-isolation opted to receive a stay-at-home bag.

One in four subjects opted for a support call from the aid organisation. During this call, they discussed situations that made it difficult to stay at home and possible solutions, such as how people might get groceries home-delivered or have their dog walked.
Too few people participated in this study to be able to prove that they adhered to the measures better because of the support.

The Corona Behavioural Unit (RIVM) carried out this study together with the University of Amsterdam, Municipal Public Health Services and municipalities.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
5252 kb