Go to abstract

Samenvatting

Een onderzoek is uitgevoerd naar de (bio)transformatie van tetrachlooretheen (TECE), trichlooretheen (TCE), 1,1,1-trichloorethaan (1,1,1-TCE) en chloroform (CF) in een Nederlandse Podzol, Enkeerd en Koopveengrond. Uit batch-studies bij 10oC bleek, dat geen der onderzochte stoffen werd afgebroken onder aerobe condities. Onder anaerobe condities bleken tetrachlooretheen en 1,1,1-trichloorethaan te worden afgebroken. In een continu doorstroomd systeem werden varieerende resultaten verkregen. In een drietal experimenten onder aerobe omstandigheden bleek dat in een experiment (in alle 3 typen grond) geen enkele afbraak van de 4 componenten werd geconstateerd. In de 2 andere experimenten werd wel afbraak geconstateerd, maar het verloop van de afbraak was in beide experimenten verschillend. Dit kan verklaard worden door verschillen in verblijftijd en concentratie van de teststoffen.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB