Samenvatting

Aan groepen vrijwilligers, zowel vrouwen als mannen, is gedurende drie maanden een placebo en 4 of 9 mg Br-kg-1dag-1 in de vorm van NaBr toegediend. In de placebo groep, de groep die 4 mg Br- en de mannelijke proefpersonen die 9 mg Br- kregen toegediend, werden geen algemene of endocrinologische effecten gemeten. Bij de vrouwelijke proefpersonen uit de hoogste doseringsgroep werd een verhoging van de thyroxine en de triiodothyronine concentratie in het serum gemeten. Bij zowel de vrouwelijke als de mannelijke proefpersonen die 9 mg Br- innamen, werd in het EEG een afname van het vermogen in de Delta 1- en Delta 2-band en een toename van het vermogen van de Beta-banden vastgesteld, maar binnen normale grenzen. De gemiddelde frequentie nam met gemiddeld 3 Hz toe. Het is noodzakelijk dat een beperkt replicerend onderzoek wordt verricht alvorens te concluderen dat 4 mg Br-kg-1dag-1 een voor de mens hanteerbare "no-effect level" is.

Resterend

Grootte
3.64MB