Go to abstract

Samenvatting

Uit de resultaten van de metingen, die in dit rapport zijn samengevat blijkt de radioactiviteit van de neerslag in 1984 t.o.v. 1983 weinig te zijn veranderd. De totale alfa-activiteit die zich met neerslag op de bodem heeft afgezet bedroeg 25 Bq/m2.a. Voor de totale beta- en gamma- activiteit bedroeg de depositie resp. 130 en 196 Bq/m2.a. Gedurende het eerste halfjaar werden nog meetbare concentraties 90-Sr en 144-Ce, afkomstig van kernwapenproeven aangetroffen. De depositie van deze nucliden was echter kleiner dan 8 Bq/m2.a. Uit het gammaspectrometrisch onderzoek kon vrijwel uitsluitend de aanwezigheid van het natuurlijke 7-Be worden vastgesteld. De depositie hiervan bedroeg 1200 Bq/m2.a. overeenkomend met een totale gamma-activiteit van 120 Bq/m2.a. De alfa- en beta-activiteiten zijn zeer waarschijnlijk te wijten aan de langlevende radon-dochterprodukten 210-Po en 210-Pb (210-Bi). De gemiddelde tritiumconcentratie van de neerslag bedroeg 3,0 Bq/m3.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB