Go to abstract

Samenvatting

De radioactiviteitsconcentraties in Maas, Rijn, Roer en Westerschelde nabij de Nederlandse grens waren in 1984 vrijwel gelijk aan die in 1983. De totale alfa- en 226-Ra-activiteiten in de Roer liggen iets hoger dan in Maas en Rijn, als gevolg van lozingen door kolenmijnen. Het tritiumgehalte van de Maas is, tengevolge van lozingen verhoogd tot ca. 20 kBq/m3. De activiteitsniveaus van de Westerschelde zijn duidelijk hoger dan van Rijn, Maas of Roer. Het 90-Sr is in hoofdzaak afkomstig van de Noordzee, het 3-H en 226-Ra is afkomstig van lozingen. De lozingen van deze laatste nucliden gedurende 1984 werden berekend op respectievelijk 58 TBq en 167 GBq, hetgeen niet afwijkt van de gemiddelde waarden over de jaren 1974-1983.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB