Relevance of energy storage systems for third party risks

Relevance of energy storage systems for third party risks

Go to abstract

Samenvatting

Steeds vaker wordt energie opgewekt met duurzame energiebronnen, zoals windturbines en zonnepanelen. Het hangt af van het weer of dat mogelijk is. De tijd waarop de meeste energie wordt opgewekt, is vaak niet de tijd waarop mensen, kantoren en bedrijven de meeste energie gebruiken. Daarom zijn systemen nodig om energie op te kunnen slaan. Die energieopslagsystemen kunnen zo groot zijn als een zeecontainer. Vanwege de overgang naar duurzame energie zullen de komende jaren steeds meer van die systemen geplaatst worden.

Er is nu geen landelijke beleid om energieopslagsystemen veilig te plaatsen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het gevaarlijk kan zijn om veel energie op één plek op te slaan. Bij een ongeval met een energieopslagsysteem met lithium-ion batterijen kan een brand, explosie of gifwolk ontstaan. Dat is al een paar keer gebeurd, in het buitenland en een enkele keer in Nederland. Vooral de explosie en gifwolk kunnen groot zijn, waardoor in de buurt van het ongeval slachtoffers kunnen vallen. De kans dat er slachtoffers zijn is klein, maar vraagt wel om voorzorgsmaatregelen.

Het RIVM raadt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) aan om hiervoor beleid te maken waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke ongevallen. Dit kan bijvoorbeeld door energieopslagsystemen niet dichtbij andere gebouwen te plaatsen.

Voor dit onderzoek zijn de effecten van een ongeval berekend om een eerste idee te krijgen tot hoe ver die gevolgen kunnen optreden. Het RIVM gaat een rekenvoorschrift maken om deze afstand precies te kunnen bepalen. Het RIVM heeft dit onderzoek in opdracht van IenW gedaan.

Abstract

Energy production from renewable sources, such as wind turbines or solar panels, is steadily increasing. This production is dependent on the weather. Often, most energy is generated at times that energy consumption by people, offices and companies is low. This means that systems are needed to store energy. Energy storage systems can be as big as a sea container. The number of these systems will increase as we take the step towards renewable energy.

At the moment there is no national legislation concerning the safe placement of energy storage systems. According to research by RIVM, the storage of a lot of energy in one place can be dangerous. An incident with an energy storage system with lithium-ion batteries could result in a fire, explosion or toxic cloud. This has happened several times in the past, with one incident in the Netherlands. The effects of an explosion or toxic cloud in particular can be considerable and could even lead to casualties in the surrounding area. Even though the odds of this happening are small, precautions should be taken.

RIVM has advised the Ministry of Infrastructure and Water Management (I&W) to formulate legislation that takes the possibility of incidents into account. Precautions could include not placing energy storage systems too close to other buildings.

For this research, the effects of an incident were calculated to get a first indication of the extent of the consequences that could occur. RIVM will formulate calculation rules to determine a safe distance.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
4688 kb