Towards a Raw Materials Information System for the Netherlands. Proof of concept coupling of datasets on critical materials and material flows in the circular economy

Towards a Raw Materials Information System for the Netherlands. Proof of concept coupling of datasets on critical materials and material flows in the circular economy

Go to abstract

Samenvatting

Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050. Daarin worden minder grondstoffen gebruikt en worden ze zo veel mogelijk opnieuw gebruikt. Om te weten in hoeverre dit ook echt gebeurt is het RIVM bezig met de ontwikkeling van een Grondstoffen Informatie Systeem (GRIS). Dit systeem verzamelt informatie over grondstoffen, wie ze waarvoor gebruikt in de Nederlandse economie, en hoe groot de voorraden zijn.

Het GRIS maakt het mogelijk om informatie over grondstoffen op te slaan en te koppelen. Deze koppeling geeft nieuwe inzichten, bijvoorbeeld in welke sectoren grondstoffen zitten en of ze kunnen worden hergebruikt. Er is nu een pilot uitgevoerd. Doel hiervan is om inzicht te krijgen of het waardevol is om data in een grondstoffensysteem bij elkaar te brengen, en wat belangrijk is voor het ontwerp hiervan. De pilot maakt duidelijk welke informatie nog nodig is voor een grondstoffensysteem en in welke vorm. Met deze informatie kunnen de data van systemen beter op elkaar aansluiten.

Voor de pilot zijn twee informatiebronnen aan elkaar gekoppeld om daar ervaring mee op te doen. Het zijn de monitor over materiaalstromen in Nederland en de data van ‘kritieke materialen’. Dit zijn materialen die maar in kleine hoeveelheden beschikbaar zijn, zoals bepaalde metalen, en tegelijkertijd belangrijk zijn om bepaalde producten te maken.

Door de koppeling werd duidelijk waar ‘fouten’ in de data van de twee systemen zaten. Het kost veel tijd om die eruit te halen. De pilot maakte ook duidelijk dat voor het GRIS een goede samenwerking nodig is van de organisaties die de informatiebronnen maken. Ook is expertise nodig om de data op waarde te kunnen schatten.

De monitor over materiaalstromen in Nederland is van het CBS. De monitor van kritieke materialen is van TNO en het ministerie van Economische Zaken (EZK). Het RIVM is door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om het systeem te ontwikkelen.

Abstract

The Netherlands aims to have a circular economy in place by 2050. In this new economy, the use of raw materials will be minimised and their reuse will be maximised. To assess the extent to which this actually takes place, RIVM is currently developing a Raw Materials Information System (Grondstoffen Informatie Systeem – GRIS). This system collects information about raw materials, who uses them for what in the Dutch economy and how large the reserves are.

The purpose of the GRIS is to collect and link information regarding raw materials. This linkage provides new insights regarding the sectors in which raw materials are used and whether they can be reused, for example. A pilot project to couple information sources has now been carried out to clarify the value of bringing together information in a raw materials system of this kind and the essential design factors. The pilot project makes clear what information is still needed for a raw materials system and the requisite form.

For the pilot project, two information sources: the Dutch Materials Flow Monitor and ‘critical materials’ dataset, were linked to gain experience with the concept. The data concerns materials that are only available in small quantities, such as certain metals, and are also critical for making specific products.

This would make information systems more compatible. The linkage revealed the ‘errors’ in the data from the two systems; remedying them will be very time-consuming. The pilot project also indicated that close cooperation will be necessary between organisations creating the information sources for GRIS. Expertise is also key in evaluating the data.

The Dutch Materials Flow Monitor is conducted by the National Statistics Office (CBS). The monitor of critical materials is conducted by the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) and the Ministry of Economic Affairs (EZK). the Netherlands Environmental Assessment Agency (Planbureau voor de Leefomgeving – PBL) has commissioned RIVM to develop the system.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1286 kb