Public health and health services missions in the period to 2050. A look ahead to the Public Health Foresight Study 2024

Public health and health services missions in the period to 2050. A look ahead to the Public Health Foresight Study 2024

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM blikt elke vier jaar vooruit op ontwikkelingen in de volksgezondheid en zorg. Het doet dat op verzoek van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Vanwege de vervroegde verkiezingen in november 2023 en de kabinetsformatie worden alvast de inzichten gegeven die er tot die tijd zijn. De volledige Volksgezondheid Toekomstverkenning verschijnt in juni 2024 (VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)-2024). Daarin staan resultaten die nu nog niet bekend zijn en worden mogelijke oplossingen gegeven.

De inzichten gaan over de toekomst van onze gezondheid en zorg tot 2050 en beschrijven drie grote opgaven op weg daarheen. De eerste is hoe de gezondheid van alle Nederlanders kan worden verbeterd. Leefstijl, zoals bewegen en gezonde voeding, heeft veel invloed op onze gezondheid. Het gaat daar bij een flink deel van de Nederlanders niet goed mee. Nu hebben veel mensen al overgewicht en dat worden er in de toekomst nog meer. Ook zorgen de omstandigheden waarin sommige mensen wonen, werken en leven voor een slechtere gezondheid. Hoe dat zich uit, verschilt per situatie. Armoede heeft bijvoorbeeld andere gevolgen voor alleenstaande oudere mannen dan voor gezinnen met jonge kinderen.

De tweede opgave is hoe goede zorg en ondersteuning mogelijk wordt gemaakt. De komende jaren stijgt de vraag naar zorg, vooral doordat steeds meer mensen heel oud worden. De zorgvragen worden ook ingewikkelder omdat mensen verschillende gezondheidsproblemen tegelijk hebben. En dat terwijl het tekort aan professionals en mantelzorgers alleen maar groter wordt. Het is daarom belangrijk om na te denken wat goede zorg inhoudt, en of we dat op een andere manier kunnen leveren dan nu. Een belangrijke vraag daarbij is wat kwaliteit van leven voor mensen betekent.

De derde opgave is hoe de leefomgeving de gezondheid kan verbeteren. Een grote uitdaging hierbij is de klimaatverandering. Tegelijkertijd is gebleken dat aanpassingen aan een ander klimaat ook kansen bieden voor een gezondere leefomgeving. Koele plekken met groen en water helpen bijvoorbeeld om hitte op te vangen. Zo’n omgeving stimuleert tegelijkertijd dat mensen naar buiten gaan, gaan sporten en elkaar ontmoeten. Ook hier is het belangrijk dat dit voor alle Nederlanders mogelijk is.

Abstract

Every four years, on behalf of the Ministry of Health, Welfare and Sport, RIVM looks ahead to developments in public health and health services. Because of the early elections that will be held in November 2023 and the subsequent need to form a new government, it is publishing the current insights into the future ahead of time. The full Public Health Foresight Study will be published in June 2024 (VTV-2024). This will contain results that are not yet known and suggest potential courses for action.

The insights relate to the future of our public health and health services in the period to 2050. They have been distilled into three important missions to be completed along the way. The first is to find ways to improve the health of all people in the Netherlands. Our lifestyles, such as how much exercise we take and how healthily we eat, have a major effect on our health. A significant part of the Dutch population lead unhealthy lifestyles. Many people are overweight already, and their number will increase in the future. In addition, some people have poorer health outcomes because of the circumstances in which they work and live. The exact nature of these outcomes differs per situation. Poverty, for instance, has different consequences for single older men than for families with young children.

The second mission is to enable good-quality care and support. Demand for care will increase in the years to come, mainly because increasing numbers of people live to a greatly advanced age. Care demands are also becoming more complicated, because people suffer from multiple health problems at once. At the same time, shortages of professionals and informal carers will continue to become more acute. This makes it important to ponder the questions of what constitutes good-quality care and whether we can deliver it in other ways than we currently do. A key consideration here is what ‘quality of life’ means to people.

The third mission is to discover how the living environment can improve health. Climate change poses a daunting challenge in this regard. That said, it has become clear that the need to adapt to a different climate also offers opportunities for creating a healthier living environment. As an example, cool spots with greenery and water help to capture heat, while at the same time encouraging people to go outside, exercise and get together. Again, it is important that all people in the Netherlands have access to this.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
887 kb