Samenvatting

De voortgangsrapportage heeft als doel om een overzicht te geven en inzicht te bieden in de ontwikkelingen in de samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar die relevant zijn voor het programma Preventie in het zorgstelsel voor de periode 2023 tot en met 2026. In het programma ligt de aandacht op preventie voor risicogroepen, de preventie-infrastructuur en de ketenaanpakken. De speerpunten van het programma staan beschreven in hoofdstuk 3G van het GALA ‘Domeinoverstijgende inzet vanuit een regionale preventie infrastructuur’.

De focus van de voortgangsrapportage ligt niet op het evalueren van beleid of interventies, maar op het verkennen en signaleren van relevante ontwikkelingen en kansen voor het programma Preventie in het zorgstelsel. De rapportage bouwt voort op de evaluaties uit voorgaande jaren. Hierbij wordt gekeken of en hoe bekende belemmeringen, zoals het gebrek aan structurele financiering en vrijblijvendheid van verantwoordelijkheden en afspraken [2], worden weggenomen door de nieuwe afspraken in het GALA en IZA.

In deze opzet wordt het plan van aanpak voor de voortgangsrapportage Preventie in het zorgstelsel beschreven. Er zal jaarlijks een rapportage uitkomen in de periode 2023-2026. 

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
204 kb