Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM stelt nieuwe waarden voor om in te schatten in welke mate kinderen blootstaan aan bepaalde chemische stoffen wanneer zij hun handen in hun mond steken (dus bij hand-mondcontact). Voorbeelden zijn blootstelling aan chemische stoffen die in bestrijdings- of schoonmaakmiddelen in en rond het huis worden gebruikt. Vooral jonge kinderen komen op deze manier in aanraking met chemische stoffen, omdat zij hun handen vaak in hun mond stoppen. De nieuwe waarden zijn wetenschappelijk onderbouwd; de oude waren veelal gebaseerd op beperkte gegevens en veronderstellingen. Het RIVM adviseert de nieuwe waarden als standaard op te nemen in reguliere beleidskaders om chemische stoffen te beoordelen op risico's. Momenteel ontbreekt een uniforme beoordeling, omdat verschillende beleidskaders eigen methoden gebruiken om de blootstelling door hand-mondcontact te berekenen.

Abstract

The National Institute for Public Health and the Environment of the Netherlands (RIVM) proposes new default values for assessing the degree of exposure of children to chemicals following hand-to-mouth contact. One example of such exposure is the hand-to-mouth transfer of chemicals found in common household biocides and/or cleaning products. This route of transferring chemicals is especially relevant for young children, because they frequently put their hands into their mouth.
The new default values have an empirical basis, whereas the currently used values are generally based on limited data and assumptions. The RIVM advises using the new default values in risk assessments of chemicals within the relevant policy frameworks. A standardized approach is currently lacking because - within the different policy frameworks - various assessment methods are used to calculate exposure to chemicals via hand-to-mouth contact.

Overig

Grootte
258KB