Regarding the regulation of gamma radiation from building materials in dwellings : Research to support the implementation of Directive 2013/59/Euratom

Regarding the regulation of gamma radiation from building materials in dwellings : Research to support the implementation of Directive 2013/59/Euratom

Go to abstract

Samenvatting

Een groot deel van de totale hoeveelheid straling die Nederlanders ontvangen komt door straling in de woning. Deze stralingsdosis wordt sterk beïnvloed door de eigenschappen van de gebruikte bouwmaterialen. Begin 2018 moet Nederland nieuwe Europese voorschriften over straling in de woning in de nationale regelgeving hebben opgenomen. Voor de dosis in de woning door gammastraling uit bouwmaterialen is door Europa een referentieniveau vastgesteld. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) bereidt de Nederlandse regelgeving momenteel voor. Ook heeft de ANVS een methode op laten stellen om eenvoudig te kunnen toetsen of een bouwmateriaal aan het Europese criterium voor gammastraling voldoet. Het RIVM heeft een contra-expertise uitgevoerd op de methodiek die de basis vormde voor de conceptregelgeving van 28 augustus 2017. Op basis daarvan zijn enkele aanbevelingen geformuleerd. De door de ANVS voorgestelde methode toetst of de stralingsdosis van één bouwmateriaal onder het referentieniveau blijft. In de woningbouw is het echter gebruikelijk dat verschillende bouwmaterialen in meerdere bouwlagen worden toegepast. Wanneer elk bouwmateriaal individueel wordt getoetst, bestaat het risico dat het referentieniveau door stapeling van bouwlagen alsnog wordt overschreden. Daarom wordt aanbevolen om in de regelgeving een toetsingsmethode op te nemen die rekening houdt met de straling uit alle bouwlagen. De beoogde regelgeving is uitsluitend gebaseerd op criteria voor gammastraling. Het RIVM signaleert dat sommige, voor gammastraling goedgekeurde bouwmaterialen daar bovenop een niet te verwaarlozen stralingsdosis kunnen veroorzaken vanwege de uitstoot van thoron. In enkele gevallen kan die extra stralingsdosis aanzienlijk zijn. Met de voorgestelde regelgeving wordt het zogeheten standstill-principe, waarbinnen de overheid en de woningbouwindustrie al jaren samenwerken, niet op voorhand gewaarborgd. Dat principe houdt in dat de stralingsdosis in de gemiddelde Nederlandse woningen niet mag toenemen. Mede hierdoor is de stralingssituatie in Nederlandse woningen vergeleken met andere westerse landen momenteel gunstig. Om het standstill-principe te kunnen voortzetten, zijn aanvullende afspraken nodig.

Abstract

A significant proportion of the radiation to which the Dutch population is exposed arises from radiation in dwellings. Construction materials are the dominant source of this radiation.

The latest Euratom directive requires Member States to establish regulations to limit exposure to radiation in dwellings. This includes the introduction of a reference level for radiation received from gamma radiation from construction materials. At present, the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) is preparing the implementation of these regulations, which are due to take effect at the beginning of 2018. The ANVS also commissioned the development of a practical method for testing whether construction materials meet the criteria for gamma radiation. RIVM was asked to investigate the validity of this test method, which led to several recommendations.

The preliminary method, as proposed in August 2017, tests whether the amount of radiation received from a single layer of a specific construction material is below the reference level for gamma radiation. However, in the construction of dwellings it is quite common to apply different construction materials in various layers. The combined use of multiple layers of 'permitted' construction materials could still mean that the reference level for gamma radiation in dwellings is exceeded. RIVM therefore recommends improving the proposed test method by taking account of the radiation from all layers of construction materials.

The reference level is based only on the criteria for the amount of radiation received from gamma rays. RIVM would also point out that some of the construction materials that meet these criteria may produce (significant) radiation in dwellings due to the emission of thoron.

The new regulations do not necessarily guarantee that average radiation levels in dwellings in the Netherlands will remain at the current, relatively favourable level. The Dutch government and the construction sector have already agreed upon a so-called standstill covenant for the radiation dose in dwellings. Maintaining this standstill will require some additional agreements.

Overig

Grootte
2.27MB