Go to abstract

Samenvatting

Veel scholen in het voortgezet onderwijs ondernamen de afgelopen jaren actie om overgewicht bij leerlingen te voorkomen. Een gezonder voedingsaanbod en meer aandacht binnen de lesstof voor voeding, bewegen en overgewicht stonden daarbij centraal. Hierdoor zijn, in vergelijking met het schooljaar 2006-2007, dikmakende prikkels in de omgeving van de school wat afgenomen. Toch blijft er nog steeds veel ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit een tweede landelijke studie naar de preventie van overgewicht onder alle scholen in het voortgezet onderwijs in 2010-2011. Voedingsaanbod iets gezonder, nog veel verbetering mogelijk: Het aanbod in de schoolkantine werd gezonder doordat meer scholen fruit, rauwkost en belegde broodjes aanbieden. Een negatieve ontwikkeling was een stijgend aanbod van pizzapunten. Het aanbod van dranken via kantine en automaten verbeterde door toegenomen aanbod van (bron)water. Daarentegen bleef het aanbod van light frisdranken gelijk en steeg ook het aanbod van suikerhoudende melkproducten. Het ministerie van VWS wil zich ervoor inzetten dat in 2015 in alle kantines in het voortgezet onderwijs gezond eten wordt aangeboden. Een verminderd aanbod van candybars, snoep en chips via de kantine betekent echter niet direct dat deze producten dan ook niet meer op de school verkrijgbaar zijn. In 2010-2011 stond namelijk op 80% van de locaties een snoepautomaat, net als in 2006-2007. Vooral meer aandacht binnen de reguliere lesstof: Een op de drie scholen zegt meer aandacht te hebben besteed aan overgewicht bij de vakken biologie en verzorging, en 40% rapporteert dit voor gezonde voeding. Ook voerden de meeste scholen projecten uit buiten de reguliere vakken. Het aantal locaties met richtlijnen rondom overgewichtsignalering, advisering en hulpverlening is met 14% vergelijkbaar met 2006-2007 (13%). Slechts 5% van de scholen heeft een gezondheidsbeleid rondom overgewicht schriftelijk vastgelegd. Scholen: preventie van overgewicht is gedeelde verantwoordelijkheid: Een gezondere schoolomgeving draagt eraan bij om overgewicht bij de jeugd te voorkomen. Scholen vinden dat zij hier niet als enige verantwoordelijk voor zijn: 37% rapporteert zich medeverantwoordelijk te voelen. De bereidheid van scholen om overgewicht meer aan de orde te stellen blijkt gedaald, van 59% in 2006-2007 naar 39% nu. Daar staat tegenover dat geen enkele school in de komende jaren minder aandacht wil gaan schenken aan het onderwerp.

Abstract

In the past few years, many schools in the secondary educational system in the Netherlands took actions to prevent overweight among students. Healthy food and more attention for nutrition, physical activity and overweight within the regular curriculum were central therein. Consequently, compared to the school year 2006-2007, the school environment now consists of less unhealthy stimuli. Nevertheless, much room for further improvement remains. This is shown in a nationwide follow-up study investigating the prevention of overweight at secondary schools in 2010-2011. Both positive and negative developments in food assortment: The assortment in school canteens has become healthier because more healthy products such as fruit, salad and sandwiches are offered. A negative development was a sharp increased availability of pizza slices. The drinks assortment at school improved by increased availability of (spring)water, but simultaneously the offer of sugar sweetened dairy products increased, and a status quo occurred in availability of low energy (light) drinks. The Ministry of VWS wants to aim at a healthy offer of products in all school canteens by 2015. When less canteens sell candy bars, sweets and crisps this will not mean automatically, however, that pupils cannot buy these products at the school site. In 2010-2011 a vending machine for candy was present at 80% of the school sites, similar to the situation in 2006-2007. More attention within regular curriculum: One in three school locations reports more attention for overweight during biology and care classes, and 40% reports this for healthy food in general. Outside the regular curriculum, most schools also executed projects on healthy food and overweight. The amount of locations with directives on overweight notification, advice and help (14%) is comparable to 2006-2007 (13%). Only 5% of the school locations has a written policy on the issue of overweight. Schools: prevention of overweight is shared responsibility: A healthy school environment appears to be an adequate way to contribute to prevention of overweight. Schools believe that they are not uniquely responsible for the prevention of overweight among youngsters. About 37% reports that they feel co responsible. The percentage of schools that expects to pay more attention to the issue of overweight has decreased from 59 to 39%. None of the locations states, however, that they will offer less attention to the issue of overweight in the coming time.

Overig

Grootte
4.02MB