1-tert-Butoxypropan-2-ol: een overzicht van de beschikbare informatie over mogelijke kankerverwekkende en mutagene eigenschappen

1-tert-Butoxypropan-2-ol: een overzicht van de beschikbare informatie over mogelijke kankerverwekkende en mutagene eigenschappen

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft in de wetenschappelijke literatuur onderzocht wat er bekend is over twee mogelijke schadelijke eigenschappen van 1-tertbutoxypropan-2-ol. De stof wordt onder andere gebruikt als oplosmiddel, in coatings en schoonmaakmiddelen, in inkten en lijmen, nagellak, lak en latexverf. De vraag is of de stof kankerverwekkend is en erfelijke veranderingen kan veroorzaken door schade aan het DNA (mutageen). De gevonden informatie is samengevat. De Gezondheidsraad gebruikt de samenvattingen om de mutagene en kankerverwekkende eigenschappen te beoordelen en om een advies op te stellen voor classificatie van de stof op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Die beoordeling zal uitgevoerd worden door de Subcommissie Classificatie van carcinogene stoffen van de Gezondheidsraad. Deze subcommissie valt onder de Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS) die zich richt op gezondheidsrisico's door blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek.

Abstract

RIVM has carried out a literature search for information on the potential mutagenic and carcinogenic properties of 1-tert-butoxypropan-2-ol. This substance is used as a solvent in all-purpose cleaning products, coatings, inks, adhesives, nail polish, lacquers and latex paints.

The data found was summarised. At the request of the Dutch Minister of Social Affairs and Employment, the Health Council of the Netherlands will use the summaries to assess the mutagenic and carcinogenic properties and to provide a recommendation for its classification.

The assessment will be performed by the Health Council's Subcommittee on Classifying Carcinogenic Substances. This subcommittee falls under the Dutch Expert Committee on Occupational Safety, which focuses on health risks associated with occupational exposure of workers to chemicals.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
542 kb