Een overzicht van de beschikbare informatie over de schadelijke effecten van ethyleenglycol op de voortplanting

Een overzicht van de beschikbare informatie over de schadelijke effecten van ethyleenglycol op de voortplanting

Go to abstract

Samenvatting

De stof ethyleenglycol wordt gebruikt om polyestervezels, polymeren en harsen van polyethyleentereftlaat (PET) te maken. Het wordt ook gebruikt omdat het antivries- en koeleigenschappen heeft, bijvoorbeeld als antivriesvloeistof voor de voorruiten van vliegtuigen. Verder wordt het bijvoorbeeld gebruikt als oplosmiddel in verf en als weekmaker in plastics.

Dit literatuuroverzicht is gemaakt in opdracht van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad gebruikt het overzicht van het RIVM als startpunt om te beoordelen of ethyleenglycol gevaarlijk is voor de vruchtbaarheid en het ongeboren kind. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)) heeft de Gezondheidsraad om dit advies gevraagd.

Het RIVM heeft een samenvatting gemaakt van de relevante wetenschappelijke literatuur die is geselecteerd door de Gezondheidsraad. Het RIVM heeft de bevindingen van in totaal 29 studies in proefdieren en in cellen samengevat.

Abstract

The substance ethylene glycol is a precursor (source) which is used to make polyester fibres, polymers and polyethylene terephthalate (PET) resins. Ethylene glycol is also used for its antifreeze and cooling properties, for example as a substance in de-icing agents for aircraft windscreens. It is additionally used as a solvent in paint and as a plasticiser in plastics.

This literature overview was commissioned by the Health Council of the Netherlands. The Health Council will use RIVM’s overview to assess whether ethylene glycol is toxic to reproduction and harmful to the health of unborn children. The Minister of Social Affairs and Employment has asked the Health Council for this advice.

RIVM has summarised the relevant scientific literature selected by the Health Council. RIVM has summarised a total of 29 studies in laboratory animals and cells.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
881 kb