Molybdeen en zijn verbindingen: een overzicht van de beschikbare informatie over mogelijke reproductietoxiciteit

Molybdeen en zijn verbindingen: een overzicht van de beschikbare informatie over mogelijke reproductietoxiciteit

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft onderzocht wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over de mogelijke schadelijke eigenschappen op de voortplanting van de stof molybdeen en de verbindingen daarvan. Deze stoffen worden gebruikt in verschillende consumentenproducten. Voorbeelden zijn antivriesproducten, kunstmest en sommige plastics. Professionele en industriële werknemers gebruiken ze in onder andere metaalbewerkingsvloeistoffen.

De beschikbare informatie is samengevat. De Gezondheidsraad gebruikt dit overzicht om de schadelijke effecten op de voortplanting te beoordelen. Ook gebruiken zij het overzicht om het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)) te adviseren over de classificatie van de stof. Producenten moeten hun werknemers beschermen tegen stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting. Daarom heeft dit soort stoffen de aandacht van SZW.

Abstract

RIVM has examined existing scientific literature to find out what information is available regarding the potential reproductive toxicity associated with molybdenum and its compounds. These substances find application in various consumer products such as antifreeze, fertilisers and certain plastics. Additionally, professionals and industrial workers use them in products such as metalworking fluids.

The information gathered has been summarised. The Health Council of the Netherlands will use this summary to evaluate the potential adverse effects on reproduction. Furthermore, it will use it to provide recommendations to the Ministry of Social Affairs and Employment regarding substance classification. Manufacturers are obligated to safeguard their employees from substances that are toxic for reproduction, which is why substances of this nature are an important topic for the Ministry of Social Affairs and Employment.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1622 kb