Een overzicht van schimmeltoxinen in de voedsel- en diervoerderketens: een nieuwe aanpak om literatuur te screenen

Een overzicht van schimmeltoxinen in de voedsel- en diervoerderketens: een nieuwe aanpak om literatuur te screenen

Go to abstract

Samenvatting

Schimmels kunnen stoffen maken die hen beschermen tegen bacteriƫn en andere schimmels. Als schimmels landbouwgewassen besmetten, kunnen deze stoffen, die mycotoxinen heten, in voedsel terechtkomen. Als mensen of dieren mycotoxinen binnenkrijgen, kan dat schadelijk voor hun gezondheid zijn. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert daarom of mycotoxinen in voedsel en diervoer zitten. Er bestaan veel verschillende mycotoxinen. Van tientallen typen is eerder al beoordeeld of ze een risico vormen voor de gezondheid. Van een groter aantal is niet bekend in welk voedsel ze voorkomen en of ze schadelijk zijn en zo ja, bij welke hoeveelheid. Het RIVM heeft daarom een overzicht gemaakt met alle informatie die bekend is over de mogelijke mycotoxinen in de voedsel- en diervoederketen voor mens en dier. Het RIVM heeft een nieuwe methode ontwikkeld om deze informatie te verzamelen en deze in een database gezet. Met dit overzicht kan de NVWA per product snel inschatten op welke mycotoxinen ze moeten letten. Het overzicht bevat onder andere informatie over de maximaal toegestane hoeveelheden van mycotoxine op producten (maximale limieten). Ook staat erin in welke producten een mycotoxine voorkomt en welke schadelijke effecten ze kunnen hebben. Voor het overzicht is informatie gebruikt van de nieuwste evaluaties van internationale organisaties die risicobeoordelingen doen, zoals de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Daarnaast is in de wetenschappelijke literatuur nagegaan in welke producten de beoordeelde mycotoxinen in voedsel en diervoeder voorkomen. De mycotoxinen die in de hoogste concentraties voorkomen, zijn apart op een rij gezet. Van deze mycotoxinen zijn ook de effecten opgezocht en opgenomen in de database, voor zover die bekend zijn.

Abstract

Certain types of fungi make substances, known as 'mycotoxins', that protect them from bacteria and other fungi. If agricultural crops are contaminated by fungi, these substances can end up in foods. The ingestion of mycotoxins by people or animals can be harmful to their health. The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) therefore checks whether there are mycotoxins in human foods and animal feeds.

There are many different types of mycotoxins. Dozens of types were assessed earlier to find out whether they form a risk to the public health. However, we do not yet know the foods in which the majority occur, whether they are harmful and, if so, in what quantities. RIVM has therefore drawn up an overview of all the available information on the mycotoxins that may be present in human food and animal feed chains. The organisation has developed a new method for collecting this information and has entered it into a database. The NVWA can use this overview to see, at a glance, what mycotoxins it has to look out for with regard to particular products.

Among other things, the overview contains information about the maximum permitted quantities of mycotoxins in products (maximum limits). The products in which specific mycotoxins occur and the harmful effects they may cause are also included in the overview.

The overview was drawn up using the results of the most recent evaluations carried out by international organisations involved in risk assessments, such as the European Food Safety Authority (EFSA). The scientific literature was, furthermore, researched for human and animal food products in which the assessed mycotoxins occur. The mycotoxins that occur in the highest concentrations were listed separately and their effects, where known, were looked up and included in the overview.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
614 kb