Overzicht van de beschikbare informatie over mutageniteit en carcinogeniteit van de stof styreen

Overzicht van de beschikbare informatie over mutageniteit en carcinogeniteit van de stof styreen

Go to abstract

Samenvatting

De stof styreen wordt gebruikt om polystyreen te maken. Polystyreen wordt bijvoorbeeld gebruikt als verpakkingsmateriaal (piepschuim). Daarnaast worden een aantal soorten rubbers en plastics op basis van styreen gemaakt.

Het RIVM heeft in de wetenschappelijke literatuur onderzocht wat er bekend is over twee schadelijke eigenschappen van de stof. De vraag is of styreen kankerverwekkend is en erfelijke veranderingen kan veroorzaken door schade aan het DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) (mutageen).

Het RIVM deed dat in opdracht van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad gaat een voorstel doen om de stof in een bepaalde ‘gevarenklasse’ in te delen. Als voorbereiding daarop gebruikt de Gezondheidsraad het overzicht van het RIVM om te beoordelen of styreen een mutagene of kankerverwekkende stof is. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)) heeft om dit advies gevraagd.

Het RIVM heeft de bevindingen van in totaal 73 studies in proefdieren en mensen samengevat.

Abstract

Styrene is a substance that is being used to produce polystyrene. Polystyrene is often used as packaging material. Additionally, there are a number of styrene-based plastics and rubbers.

At the request of the Health Council of the Netherlands, RIVM has conducted literature research on the potential mutagenicity and carcinogenicity of styrene. The Health Council is preparing a recommendation for the hazard classification of styrene. As a starting point, the Health Council will use this literature research for an independent evaluation of the mutagenic and carcinogenic properties of styrene, as requested by the Minister for Social Affairs and Employment.

With respect to mutagenicity and carcinogenicity endpoints, RIVM summarised a total of 73 studies on styrene toxicity in either laboratory animals or humans.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM