Go to abstract

Samenvatting

Er zijn enkele verbanden gevonden tussen concentraties PFOA in het bloed van mensen met mogelijke gezondheidseffecten en de werking van het lichaam. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek door het RIVM van de wetenschappelijke literatuur over onderzoek in mensen. Het is niet zeker dat PFOA in het bloed daadwerkelijk de oorzaak is of dat er andere verklaringen zijn voor de gevonden verbanden. Aanleiding voor het onderzoek zijn vragen van omwonenden van de Dupont/Chemours-fabriek in Dordrecht over mogelijke gezondheidseffecten als gevolg van de emissie van PFOA door de fabriek. Het rapport geeft meer inzicht in wat uit de literatuur bekend is over welke mogelijke effecten samenhangen met blootstelling aan PFOA bij de mens, de concentraties PFOA in het bloed waarbij deze mogelijke effecten worden gevonden en de omvang van deze effecten. Concentraties PFOA in het bloed geven aan in welke mate mensen zijn blootgesteld aan deze stof. Het wetenschappelijke bewijs verschilt tussen de gevonden effecten. De meest duidelijke aanwijzingen zijn er voor een verband tussen de blootstelling aan PFOA met hogere zogeheten totaal-cholesterolgehalten in bloed, hogere concentraties van het leverenzym ALT in het bloed en een lager geboortegewicht. Voor alle andere mogelijke effecten zijn de aanwijzingen minder duidelijk. Er zijn aanwijzingen voor een verband met hogere concentraties in het bloed van andere leverenzymen, LDL-cholesterol en urinezuur. Ook zijn aanwijzingen gevonden voor een grotere kans op chronische darmontsteking (colitis ulcerosa), zaadbal- en nierkanker, hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap en zwangerschapsvergiftiging. Verder zijn er aanwijzingen voor een verband tussen de blootstelling en een verminderde toename van antilichamen in het bloed na vaccinaties, hogere of lagere concentraties in het bloed van schildklierhormonen en schildklierziekten.

Abstract

Associations were found between blood concentrations of PFOA in humans and possible health effects and functioning of the body. This is the result of a review of previously performed reviews of the scientific literature on studies conducted among humans by the National Institute for Public Health and the Environment. It is not certain whether PFOA is the true cause or whether there are other explanations for the observed associations.

This study was performed because of questions raised by residents who live in the vicinity of the Dupont/Chemours factory in Dordrecht concerning possible health effects due to the emission of PFOA by the factory. The objective of this review was to address the question what biological and physiological parameters and diseases are associated with blood PFOA concentrations in humans, to determine in what ranges of blood concentrations the associations are observed and to provide an indication of the magnitude of the associations. Concentrations of PFOA in blood are an indication of the level of exposure to this chemical.

The strength of evidence for the existence of a possible association differs between the observed effects. The clearest evidence has been found for a relationship between exposure to PFOA and higher total cholesterol concentrations in blood, higher concentrations of the liver enzyme ALT in blood and a lower birth weight. For all other examined associations, the evidence is less clear. There are indications of an association with higher blood concentrations of other liver enzymes, LDL-cholesterol and uric acid. Indications have also been found for a higher risk of chronic inflammation of the bowel (ulcerative colitis), testis and kidney cancer, as well as pregnancy-induced hypertension and preeclampsia. Furthermore, associations have been found between exposure to PFOA and a decreased vaccination response, changes in concentrations of thyroid hormones in blood and thyroid disease.

Overig

Grootte
1.05MB