Go to abstract

Samenvatting

In 2006 en 2007 heeft het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS het tweede PIENTER-project uitgevoerd. Dit staat voor Peiling Immunisatie Effect Nederland ter Evaluatie van het Rijksvaccinatieprogramma. Het doel is te onderzoeken of Nederland goed beschermd is tegen infectieziekten waartegen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt ingeent. De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan eventuele verbeteringen van het RVP en zullen groepen personen met minder goede bescherming tegen infectieziekten aan het licht brengen. Dit rapport beschrijft de opzet van dit onderzoek en geeft achtergrondinformatie over de deelnemers. De deelnemers waren tussen de 0 en 79 jaar en woonden verspreid door heel Nederland. Zij hebben een vragenlijst ingevuld over hun persoonlijke gegevens, gezondheid en doorgemaakte ziekten. Daarnaast is er bloed afgenomen om te kijken hoeveel antistoffen de deelnemers hebben tegen de ziekten uit het RVP. Tot slot is aan hen gevraagd welke inentingen ze hebben gehad. Er is een extra groep mensen uitgenodigd uit de groep niet-westerse migranten en uit de groep orthodox-gereformeerden die vaccinatie afwijzen. Dit onderzoek verschaft inzicht in de mate van afweer tegen ziekten die mensen verkrijgen nadat ze zijn gevaccineerd of de ziekte hebben doorgemaakt, en in het voorkomen van infectieziekten. In totaal zijn er 24.147 personen uitgenodigd en daarvan was 33 procent bereid om mee te doen aan het onderzoek. Van 7904 personen is bloed aanwezig dat in het laboratorium zal worden onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen alle infectieziekten van het RVP en andere infectieziekten. De resultaten van het bloedonderzoek en de vragenlijst gegevens zullen worden vergeleken met die van het eerste PIENTER-onderzoek, dat tien jaar eerder is uitgevoerd, en zullen apart worden gerapporteerd.

Abstract

In 2006 and 2007 the RIVM carried out the second PIENTER-study by order of the Ministry of Health, Welfare and Sports (VWS). PIENTER is a Dutch acronym for: Peiling Immunisatie Effect Nederland Ter Evaluatie van het Rijksvaccinatieprogramma. The aim of this study is to gain insight into how well the Dutch population is protected against vaccine-preventable diseases through the national immunization programme (NIP). The results will enable further improvements of the immunization programme to be made as well as identifying those population groups who are less protected.
This report describes the design of the study and provides background information on the participants. The people who took part were between 0-79 years old and lived scattered throughout the Netherlands. They completed a questionnaire on their personal details, their state of health and any diseases they have had in the past. In addition, blood samples were taken from the participants to determine the antibody levels of the diseases covered by the programme. Finally, they were asked which vaccinations they have already had. An extra group of non-Western migrants and a group of orthodox-reformed individuals, who refuse vaccination on religious grounds, were also invited to participate. The study provides insight into disease protection levels that were obtained either through vaccination or because a person has had the disease itself. It also provides information on the spread of infectious diseases.
In total, 24,147 people were invited to take part in the study. Thirty-three percent of those asked, agreed to participate. Currently, blood samples are available from 7,904 people that will be tested for the presence of antibodies against all of the infectious diseases covered by the programme as well as other infectious diseases. The blood results and questionnaire information will be compared with the results of the first PIENTER-study, which was performed ten years ago. The data will be reported separately.

Resterend

Grootte
3MB