Pilot studies on antibiotic surveillance & stewardship in primary care, secondary care and long-term care : Pilot to promote "correct usage" of antibiotics by providing an overview of prescriptions linked with their indication

Pilot studies on antibiotic surveillance & stewardship in primary care, secondary care and long-term care : Pilot to promote "correct usage" of antibiotics by providing an overview of prescriptions linked with their indication

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 06-12-2018 na pagina 77 Antibioticaresistentie betekent dat bacteriƫn ongevoelig worden voor antibiotica, waardoor deze niet meer werken. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat antibiotica alleen wordt voorgeschreven als het echt nodig is. Hoewel in Nederland relatief weinig antibiotica wordt voorgeschreven, zijn ook hier verbeteringen mogelijk. Om 'juist gebruik' te stimuleren, is inzicht nodig in het voorschrijfgedrag van artsen en zorginstellingen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat informatie over het voorschrijfgedrag verkregen kan worden uit bestaande registratiegegevens van huisartsen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Hieruit kan worden achterhaald hoe vaak en om welke reden antibiotica wordt voorgeschreven. Deze informatie kan vervolgens worden vergeleken met de richtlijnen voor juist gebruik. Op deze manier wordt inzichtelijk welke (huis)artsen het al 'goed doen' en waar eventueel verbeteringen mogelijk zijn. Ook scholing en voorlichting over juist gebruik blijken belangrijk. Beroepsverenigingen van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde staan positief tegenover deze initiatieven en willen de resultaten opnemen in hun kwaliteitsprogramma's en scholing. Voor dit onderzoek heeft het RIVM pilots uitgevoerd in de drie zorgsectoren (huisarts, ziekenhuis, verpleeghuis). Een belangrijk voorwaarde van deze pilots was dat artsen en verpleegkundigen niet te veel zaken moesten registreren. Daarom is zo veel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande registraties en de daarin beschikbare data. Op dit moment is van huisartsen en ziekenhuizen landelijk bekend hoeveel antibiotica zij per jaar voorschrijven. Deze informatie geeft een beeld van ontwikkelingen door de jaren heen, maar zegt niets over juist of onjuist gebruik. In ziekenhuizen bijvoorbeeld zijn veel uitzonderingen mogelijk om in afwijking van richtlijnen antibiotica voor te schrijven. Van verpleeghuizen is tot op heden veel minder informatie beschikbaar. Uit de pilot is gebleken dat het ook hier mogelijk is om op basis van bestaande data inzicht te krijgen in juist gebruik.

Abstract

This report contains an erratum d.d. 06-12-2018 after page 77<br> <br>Antibiotic resistance means that bacteria become insensitive to antibiotics and that antibiotics then no longer work. To prevent this, it is important that antibiotics are only prescribed when they are really necessary. Although relatively few antibiotics are prescribed in the Netherlands, improvements can still be made. In order to stimulate correct usage, insight into the prescribing behaviour of physicians and of care facilities is necessary. <br> <br>Research by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has shown that information on prescribing behaviour can be obtained from existing registration data from general practitioners, nursing homes and hospitals. The frequency with which antibiotics are prescribed and the reasons for this can be derived from these sources. This information can subsequently be compared with the guidelines for correct usage. This will provide insight into which physicians are already prescribing "correctly", and where improvement is possible. Training and information on correct usage have also proved to be important. Professional organisations of general practitioners and specialists in geriatric medicine are in favour of these initiatives and will be including the results in their quality- and training programmes. <br> <br>For this study, the RIVM has carried out pilot studies in three health care sectors (general practice, hospitals and nursing homes). An important requirement of these pilots was that physicians and nurses did not register too much information. For this reason existing registers and the data contained in them were used as much as possible. <br> <br>Currently, the amount of antibiotics prescribed in the Netherlands each year by general practitioners and by hospitals is known. Although this information gives an indication of developments over the course of time, it does not shed any light on correct or incorrect usage. For example, in hospitals guidelines for antibiotic use are often deviated from due to exceptional circumstances. To date, much less information has been available from nursing homes. The pilot has shown that here too, it is possible to obtain insight into correct usage from existing data. <br>

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM,

Overig

Grootte
1305