Plant toxins in food. How much do we consume?

Plant toxins in food. How much do we consume?

Go to abstract

Samenvatting

In plantaardig voedsel zitten veel goede stoffen. In een aantal plantaardige producten kunnen van nature ook schadelijke stoffen zitten. Deze schadelijke stoffen noemen we plantgifstoffen. De stoffen beschermen de plant tegen ziektes en natuurlijke vijanden, zoals insecten.

Als mensen plantgifstoffen binnenkrijgen, hoeft dat niet schadelijk te zijn. Het is pas schadelijk als je er te veel van binnenkrijgt. Hiervoor stellen onderzoekers grenzen op (gezondheidskundige grenswaarden). Als je meer binnenkrijgt dan die grenzen, kunnen plantgifstoffen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Het RIVM heeft voor een aantal plantgifstoffen onderzocht hoeveel we ervan binnenkrijgen en via welke producten dat gebeurt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat met deze informatie uitzoeken of we er te veel van binnenkrijgen. Het gaat om:

Welk plantgifstof in welk voedingsmiddel? Glycoalkaloïden in aardappelen. Opiumalkaloïden in maanzaad. Quinolizidine alkaloïden in glutenvrije producten waar lupine in zit en imitatiekoffie waar lupine in zit. Tropaanalkaloïden in (kruiden)thee, brood, beschuit, crackers, koekjes, aardappelen en paprika. Pyrrolizidine alkaloïden in (kruiden)thee en kruidensupplementen. Cyanogene glycosiden in producten van pit- en steenvruchten, zoals sap; lijnzaad en amandel.

Het RIVM heeft voor dit onderzoek gegevens gebruikt over wat Nederlanders eten en drinken. Bijvoorbeeld hoeveel aardappelen, groente en fruit Nederlanders eten. En hoeveel koffie en thee we drinken. Deze informatie is gecombineerd met gegevens van de NVWA en van Wageningen Food Safety Research over hoeveel plantgifstoffen er in de onderzochte producten zit.

Abstract

Plant-based food contains many beneficial substances. A number of plant-based foods can also naturally contain harmful substances. Those harmful substances are called plant toxins. Plant toxins protect the plant against diseases or against natural enemies such as insects.

If people ingest plant toxins, it may not have to be harmful. It is only harmful if you consume too much of it. Researchers set limits for this (health-based guidance values). If you consume more than those limits, plant toxins can be harmful to your health.

For a number of plant toxins, RIVM has investigated how much we consume and by which products. The Netherlands Consumer and Product Safety Authority (NVWA) will use this information to investigate whether we are consuming too much of plant toxins. It is about:

Which plant toxin in which food?
Glycoalkaloids in potatoes. Opium alkaloids in poppy seeds. Quinolizidine alkaloids in gluten-free products containing lupin, and coffee surrogates containing lupin. Tropane alkaloids in herbal infusion, tea, bread, biscuit, crackers, cookies, potatoes and bell pepper. Pyrrolizidine alkaloids in herbal infusion, tea and herbal preparations. Cyanogenic glycosides in products derived from pome fruits and stone fruits, such as juice; linseed and almond.

For this study, RIVM used data on Dutch eating and drinking habits. For example about how many potatoes, vegetables or fruit Dutch people eat. And how much coffee or tea they drink. This information has been combined with data on the occurrence of plant toxins in food from the NVWA and Wageningen Food Safety Research.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
2004 kb