Go to abstract

Samenvatting

Om de hoeveelheid beschikbare grondstoffen minder aan te spreken wordt gestimuleerd om materialen zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken in nieuwe producten. Dit draagt bij aan een circulaire economie. Recycling is echter lastig bij materialen die gevaarlijke stoffen bevatten, bijvoorbeeld omdat deze stoffen kankerverwekkend, slecht afbreekbaar of giftig zijn. De neiging bestaat om materialen die dergelijke stoffen bevatten te vernietigen door verbranding. Plastics zijn daar een voorbeeld van. Het RIVM stelt voor om bij de afweging tussen verbranden of recyclen een breder milieuperspectief voor ogen te houden. Bijvoorbeeld door er rekening mee te houden dat minder energie nodig is om plastics uit een gerecycled product te maken dan nieuw plastic te vervaardigen. Tegelijkertijd moet nadrukkelijk worden gegarandeerd dat mens en milieu niet blootstaan aan gevaarlijke stoffen uit het gerecycled materiaal. Dit is de conclusie van een onderzoek naar de vraag hoe om te gaan met materialen die gevaarlijke stoffen bevatten. Het rapport schetst de huidige afvalverwerkingspraktijk, de technische achtergrond van de recycling van deze materialen en de complexe wetgeving rond recycling. De dilemma's zijn uitgewerkt in enkele casussen: de brandvertrager HBCDD (hexabroomcyclododecaan) in piepschuim en weekmakers, cadmium en lood in plastic buizen (PVC). Aanbevolen wordt om voor oplossingen voor te recyclen materialen de wettelijke kaders voor de toelating van stoffen op elkaar af te stemmen. Zo is het raadzaam het afvalbeleid en het beleid voor gevaarlijke stoffen over elkaars werkgebied te laten meedenken en de gehele recycleketen in ogenschouw te nemen om te bepalen waar obstakels zitten.

Abstract

During the last decade the interest in circular economy and thus for recycling has increased considerably. This interest is motivated by the awareness that natural resources are not unlimited and that the extraction of new materials can cause considerable environmental damage.

One of the problems that may occur when recycling materials is that they may contain substances that are hazardous for man and the environment. Thus, the possible advantages of recycling, such as a more energy-efficient and CO2-efficient production, should be weighed against the effects such substances may deliver. This report focusses on a few cases where hazardous substances have been incorporated in potential recyclable material: the flame retardant hexabromocyclododecane (HBCDD) in Styrofoam (extruded polystyrene) and plasticiser (DEHP), cadmium and lead in polyvinyl chloride (PVC). The report outlines the technical background about recycling of these materials and the current practice, the complex legislation on recycling and ends with some policy recommendations.

Overig

Grootte
579KB