Go to abstract

Samenvatting

Point-of-care (POC-)testen zijn apparaten of teststrips die aan het bed van patiënten of in de huisartspraktijk kunnen worden gebruikt om snel een diagnose te stellen. Voorbeelden zijn bloedglucosemeters voor diabetes of nitrietteststrips voor urineweginfecties. POC-testen worden steeds meer gebruikt in huisartspraktijken. Er is echter weinig bekend over de manier waarop de gebruikers van de testen de bijbehorende patiëntveiligheidsaspecten beheren. Voor een goede en veilige uitvoering hiervan is het van belang dat de testen op een juiste manier worden gebruikt. Uit het exploratieve onderzoek van het RIVM naar het gebruik van POC-testen in de huisartspraktijk blijkt dat er voor sommige kwaliteitseisen onvoldoende aandacht is. Bevindingen Er is niet altijd voldoende aandacht voor kwaliteitsbeheersing van de testen, bijvoorbeeld bij opslag, kalibratie en onderhoud. Verder voert slechts de helft van de respondenten universele hygiënische maatregelen uit, zoals handen wassen voordat een bloedmonster wordt genomen. Ook worden opfriscursussen voor het gebruik van POC-testen nauwelijks georganiseerd. En als de testen niet goed functioneren, melden slechts enkele huisartsen dat bij de fabrikant. Hierdoor kan de fabrikant geen maatregelen treffen om zijn product of de instructie voor gebruik te verbeteren. Huisartsen zorgen er wel goed voor dat de monsters aan de juiste patiënten worden gekoppeld (patiëntidentificatie). Ook wordt de benodigde actie ondernomen als de testresultaten onduidelijk zijn. Aanbevelingen Om een goede kwaliteit van zorg te handhaven en risico's op fouten met POCtesten in huisartspraktijken te voorkomen, is het aan te bevelen bestaande richtlijnen voor huisartsen uit te breiden met betrekking tot het gebruik van POC-testen.

Abstract

Point-of-care (POC) tests are devices or test strips that can be used near or at the site of patients for a relatively fast diagnosis. Examples are blood glucose meters for diabetes or nitrite test strips to detect a urinary tract infection. Although a majority of general practitioners in the Netherlands is using POC tests in their practice, little is known on how they manage the corresponding patient safety aspects. To maintain good and safe use of POC tests it is important that POC tests are used correctly. Results of the explorative study performed by the RIVM show that some quality aspects receive insufficient attention in GP practices.

Results
There is not always sufficient attention for quality control measures such as checking the storage conditions, calibration, and maintenance. Furthermore, only half of the respondents take universal hygienic measures, such as washing hands before taking a blood sample. Refresher courses on the use of POC tests are hardly organized. Only a few of the general practitioners contact the manufacturer of the device when a device failure occurs. Without informing the manufacturer of device problems, the manufacturer does not have the opportunity to improve the device or instructions for use, whatever is applicable, so that the problem does not recur. Well-controlled aspects include patient identification, and actions taken when ambiguous test results are obtained.

Recommendation
To maintain a good quality of care and to prevent the risks of errors with POC tests in GP practices, it is recommended to expand existing general guidelines for GPs with regard to the use of point-of-care tests.

Overig

Grootte
987KB