Go to abstract

Samenvatting

Door het onderkende belang van een onderzoekssysteem naar gezondheidsrisico's van 'functionele voedingsmiddelen' is het nu mogelijk om de eerste fases van zo'n systeem daadwerkelijk uit te voeren. Hierbij is vooral gekeken naar praktisch uitvoerbare criteria, de betrokken partijen en naar de taken en bevoegdheden van deze partijen. Functionele voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen waar een positief gezondheidseffect aan wordt toegeschreven. Consumptie van deze voedingsmiddelen kan gezondheidswinst opleveren, maar bepaalde gezondheidsrisico's kunnen niet worden uitgesloten. Een Postlaunch Monitoring systeem (PLM) is een middel om deze gezondheidsaspecten in kaart te brengen. Het eerste deel van PLM is het signaleren van 'rook', oftewel het signaleren van een potentiele bedreiging voor de gezondheid. Dit gebeurt door een passieve signalering van consumentenklachten via consumentenklachtenlijnen. Anderzijds kan actief informatie worden verzameld over gezondheidsrisico's. Daarbij is het belangrijk om te prioriteren en methodisch te signaleren. Hiervoor worden criteria gepresenteerd gebaseerd op blootstellingsdata en gegevens over effecten. Op basis van zowel de passieve als de actieve informatiestromen kan dan de juiste afweging gemaakt worden om bepaalde functionele voedingsmiddelen verder te onderzoeken.

Abstract

The recognized importance of a detection system of potential health hazards of functional foods consumption has led to the development of methods carrying out the initial phases of such a system. Special focus was placed on feasible methods, key players and the tasks and competences of the players. Although functional food consumption may imply benefits for the user, potential health risks cannot be excluded and should be monitored after launch. A Postlaunch Monitoring system (PLM) provides a means for investigating these health effects. The first phase concerns the passive 'smoke' signaling, i.e. detection of any potential health hazard, based on the registration and evaluation of consumer complaints. Second, active signaling has to be implemented on the basis of the exploration and interpretation of existing and/or emerging data on both exposure and effects. Systematic prioritizing and operating are important in this phase. On the basis of the outcomes of active and passive signaling parts, decisions will have to be taken about whether or not to proceed with further PLM activities.

Resterend

Grootte
379KB