Go to abstract

Samenvatting

Tijdens de productie van plantaardige oliƫn en vetten, en dan vooral van palmolie, wordt een stof (3-MCPD) gevormd die schadelijk kan zijn voor de nieren. Voedingsmiddelen die hoge gehalten van deze stof kunnen bevatten zijn margarine, sauzen, koffiecreamers en bakkerswaren. Het RIVM heeft berekend hoeveel 3-MCPD mensen via voedsel kunnen binnenkrijgen om te bepalen of de inname boven de gestelde gezondheidslimiet voor deze stof uitkomt. Om hier een conclusie over te kunnen trekken, zijn echter gegevens nodig die momenteel zeer beperkt beschikbaar zijn. Dit betreft gegevens over de concentratie van 3-MCPD in relevante voedingsmiddelen. Op basis van de beschikbare concentratiegegevens blijkt dat gemiddeld 18 procent van de jonge kinderen van 2 tot en met 6 jaar een inname heeft die boven de gezondheidslimiet voor 3-MCPD ligt. Bij 7-jarigen is de inname het hoogst per kilogram lichaamsgewicht, en heeft 35 procent van hen een inname boven de gezondheidslimiet. Daarna daalt de inname: vanaf 17 jaar wordt bij minder dan 5 procent van de bevolking de gezondheidslimiet overschreden. Vanwege de beperkt beschikbare concentratiegegevens kan geen uitspraak worden gedaan over de mogelijk schadelijke effecten voor de gezondheid. Voor dit onderzoek zijn de beschikbare concentratiegegevens van 3-MCPD in voedingsmiddelen gecombineerd met voedselconsumptiegegevens van de Voedselconsumptiepeiling (VCP). Daarna is de berekende inname vergeleken met de gezondheidslimiet die voor deze stof geldt. Deze limiet is gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid van een stof waar mensen langdurig dagelijks aan mogen worden blootgesteld, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid.

Abstract

During the production of refined vegetable oils and fats, and especially palm oil, a process contaminant called 3-MCPD is formed that may be harmful to the kidney. Foods that may contain high levels of this compound are margarines, sauces, coffee creamers and bakery products. The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has calculated how much people may ingest via food to assess if the intake exceeds the health-based guidance value for 3-MCPD. Data on the concentration of 3-MCDP in foods are required in order to draw properly substantiated conclusions. However, only very limited data are available at present.

Based on the available concentration data, on average 18 percent of young children aged 2 to 6 have an intake exceeding the health-based guidance value for 3-MCPD. Seven-year-olds have the highest intake per kilogramme of body weight, and 35 percent of this age group has an intake above the health-based guidance value. Thereafter, the intake decreases: from the age of 17 less than 5 percent of the population has an intake above the guidance value. Due to the limited concentration data available, it is not possible to indicate whether possible detrimental effects to health occur.

In this study, the available data on the concentration of 3-MCPD in foods have been combined with food consumption data derived from the Dutch National Food Consumption Survey (VCP). The indicative intake was subsequently compared to the health-based guidance value for 3-MCPD. This value is based on the daily quantity of 3-MCPD that people may ingest on average over a long period without detrimental consequences to health.

Resterend

Grootte
483KB