Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek uitgevoerd tussen januari 2002 en maart 2003 naar het voorkomen (prevalentie) van Echinococcus multilocularis bij vossen in Zuid Limburg. Deze parasiet is de oorzaak van een ernstige fatale leveraandoening bij de mens, alveolaire echinococcose. In een eerdere studie uitgevoerd tussen 1996 en 1998 is deze parasiet voor het eerst vastgesteld in Zuid-Limburg. Dit blijkt het meest westelijke verspreidingsgebied van E. multilocularis, die steeds vaker aangetroffen wordt buiten het historisch bekende endemische gebied in Centraal Europa. Het bepalen van de prevalentie is van groot belang om een eventuele verdere verspreiding in de toekomst te kunnen vaststellen. De prevalentie werd bepaald aan de hand van 196 onderzochte vossen en bleek 12,6% (95% betrouwbaarheidsinterval: 7,6-16,8%) te zijn. Deze resultaten bevestigen de eerdere bevindingen over het voorkomen van deze parasiet in Nederland, waarbij een opvallende bevinding in dit onderzoek is dat de parasiet nu ook in de noordelijke grens van het onderzoeksgebied is gevonden. Analyse van de geografische verspreiding laat een afname van de prevalentie in noordelijke richting zien. Daarnaast zijn in dit onderzoek meer parasieten per vos aangetroffen. Dit alles kan wijzen op een toenemende verspreiding van de parasiet in Limburg.

Abstract

This report describes a survey carried out between January 2002 and March 2003 to determine the prevalence of Echinococcus multilocularis in the red fox (Vulpes vulpes) in the province of Limburg, the Netherlands. Echinococcus multilocularis is the causative agent of alveolar echinococcosis, a very serious life threatening disease in humans. Baseline prevalence data are important for obtaining better insight into the possible spread of the parasite Echinococcus multiocularis in time and into the potential risk to public health. Echinococcus multilocularis was detected in foxes for the first time in Limburg, as recorded in a previous study carried out from 1996 to 1998. In the survey documented here, carried out between January 2002 and March 2003, 196 foxes from the southern part of Limburg were tested using microscopy and PCR. The prevalence of the parasite was estimated at 12.6% (7.6-16.6% with a 95% confidence interval). Results confirm the previous findings that Echinococcus multilocularis was detected in foxes in the same geographical area, but now the parasite is also detected in the northernmost border of the tested area. Spatial analysis shows a decreasing prevalence from south to north. Furthermore, the number of adult parasites per fox were higher compared to the previous study. This indicates that the parasite may be become an increasing problem in Limburg.

Overig

Grootte
570KB