Preventie van RSV bij jonge kinderen. Actuele achtergrond informatie voor de Gezondheidsraad

Preventie van RSV bij jonge kinderen. Actuele achtergrond informatie voor de Gezondheidsraad

Go to abstract

Samenvatting

Het respiratoir syncytieel (RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-)virus is een luchtwegvirus dat in Nederland veel voorkomt, vooral in de winter. De meeste kinderen krijgen vóór hun tweede jaar een eerste infectie met dit virus. Deze verloopt vaak mild, met vooral verkoudheidsklachten. Naar schatting gaat 1 op de 5 tot 10 kinderen met een RS-virus infectie naar de huisarts. Maar een deel van de kinderen wordt erg ziek: ongeveer 1 op de 100 baby’s moet door een RS-virus infectie naar het ziekenhuis. Een aantal van hen moet zelfs op de intensive care worden behandeld bijvoorbeeld omdat ze moeten worden beademd.

De laatste jaren wordt gewerkt aan middelen om te voorkomen dat kinderen ernstig ziek worden van een infectie met dit virus. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de Gezondheidsraad gevraagd advies te geven over deze middelen. Het RIVM heeft als ondersteuning voor dit advies bestaande achtergrondinformatie verzameld voor de Gezondheidsraad. Sommige kinderen hebben een grotere kans om erg ziek te worden van het RS-virus. Dat zijn kinderen die te vroeg geboren zijn of een aangeboren ziekte hebben aan de longen of het hart. Zij krijgen daarom een medicijn dat de kans verkleint om erg ziek te worden (palivizumap). Maar de meeste kinderen die met het RS-virus in het ziekenhuis terechtkomen, horen niet bij deze risicogroepen. Zij komen daarom niet in aanmerking voor dit medicijn.

In oktober 2022 heeft de EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) (Europees Geneesmiddelen Agentschap) een nieuw medicijn (nirsevimab) goedgekeurd voor Europa. Ook dit middel kan ervoor zorgen dat kinderen minder ziek worden, maar het werkt beter en langer dan palivizumap. Verder komt er mogelijk een vaccin voor zwangere vrouwen tegen het RS-virus. Zo’n ‘maternaal vaccin’ beschermt het kind vanaf de geboorte tegen ernstige ziekte doordat de moeder tijdens de zwangerschap antistoffen aan het kind doorgeeft. Naar verwachting adviseert de Food and Drug Administration (FDA Food and Drug Administration  (Food and Drug Administration )) binnenkort over de goedkeuring van dit vaccin in de Verenigde Staten.

De verzamelde informatie gaat over zowel het RS-virus als nirsevimab en het maternale vaccin tegen dit virus. Bijvoorbeeld hoeveel jonge kinderen in Nederland een infectie met het virus krijgen, hoe het lichaam de afweer tegen het virus opbouwt en hoe goed de middelen werken.

Abstract

The respiratory syncytial virus (RSV) is a respiratory virus that is common in the Netherlands, especially in the winter. Most children are first infected with this virus before the age of two. This usually causes mild, cold-like symptoms. It is estimated that 1 in 5 to 10 children in the Netherlands with an RSV infection visit the GP. But some children become seriously ill: around 1 in 100 babies with RSV is hospitalized for this infection. A number of them even have to be treated in the intensive care unit, for example because they need mechanical ventilation.

In recent years, efforts have been made to develop drugs and vaccines to prevent children from becoming seriously ill from an infection with this virus. The Ministry of Health, Welfare and Sport asked the Health Council of the Netherlands to issue advice on these products. To support this advice, RIVM gathered background information for the Health Council.

Some children are at a higher risk of becoming seriously ill from RSV. These include children who were born prematurely or who have a congenital heart or lung condition. They are therefore given a medication (palivizumab) that reduces the chance of becoming seriously ill. However, most children who are hospitalized for RSV do not belong to these risk groups. That means they are not eligible for this medication.

In October 2022, the European Medicines Agency (EMA) approved a new medication (nirsevimab) for use in Europe. This drug can also reduce illness in children, but it works better and longer than palivizumab. In addition, a vaccine against RSV for pregnant women may become available. This ‘maternal vaccine’ protects infants against serious illness from birth, as the mother passes on antibodies to the child during pregnancy. The Food and Drug Administration (FDA) is expected to advise on the approval of this vaccine in the United States soon.
The information gathered concerns both RSV and nirsevimab and the maternal vaccine against this virus. Examples include how many young children in the Netherlands become infected with the virus, how the body builds its defences against the virus and how well the products work.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
682 kb