Go to abstract

Samenvatting

In de periode van januari 1995 - december 1999 hebben 65 ziekenhuizen gegevens geregistreerd over 72.720 operaties waarbij 2.493 postoperatieve wondinfecties ontstonden. Voor 14 operatiegroepen en 88 ingrepen is de nncidentie van wondinfecties bepaald. De infectiepercentages voor afzonderlijke ingrepen liepen uiteen van 0% voor diverse operaties tot 14,4% voor dunne darmresecties. Bij 1.376 van de 2.493 infecties (55%) zijn in totaal 2.025 micro-organismen gerapporteerd. Bij infecties na een schone ingreep werden Staphylococcus species het meest geisoleerd. Bij overige infecties was dit Escherichia coli, gevolgd door Enterococcus species en Staphylococcus aureus.

Abstract

In the period of January 1995 December 1999, 65 hospitals collected data on 72,720 operations after which 2,493 surgical site infections (SSIs) occurred. For 14 operation groups and 88 procedures the incidence of SSIs was calculated. The infection rates for specific procedures ranged from 0% for various procedures to 14,4% for resections of the small intestine. In 1,376 of 2,493 infections (55%) a total of 2,025 microorganisms were reported. In infections after clean surgery Staphylococcus species were isolated most frequently. In other infections this was Eschericia coli, followed by Interococcus species and Staphylococcus aureus.

Overig

Grootte
882KB